Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Wet natuurbescherming: Aedes laat gedragscode voor plaatsen zonnepanelen goedkeuren door RVO.nl
© Sint Joseph

Wet natuurbescherming: Aedes laat gedragscode voor plaatsen zonnepanelen goedkeuren door RVO.nl

Aedes heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de gedragscode voorgelegd met maatregelen die woningcorporaties moeten nemen bij het plaatsen van zonnepanelen bij aanwezigheid van vleermuizen en broedvogels.

De Wet natuurbescherming is gecreëerd om Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten te beschermen. De redactie van Solar Magazine maakte vorig jaar een uitgebreide reportage over het gevolg dat de wet de plaatsing van zonnepanelen bij woningcorporaties dreigt stil te leggen. Bij de plaatsing van zonnepanelen moeten woningcorporaties volgens de wet rekening houden met de aanwezigheid van steenmarters, vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen en broedvogels. Zijn deze dieren aanwezig en bevinden zij zich in hun ‘kwetsbare periode’, dan mogen er op dat moment geen zonnepanelen geplaatst worden.

Beperkingen
Mathijs Tax, woordvoerder bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), bevestigde vorig jaar de beperkingen voor het plaatsen van zonnepanelen die in de Wet natuurbescherming staan. ‘Bij het plaatsen van zonnepanelen heeft men vooral te maken met nesten van vogels en met verblijfplaatsen van vleermuizen. De Wet natuurbescherming beoogt de bescherming van soorten en het behoud ervan. Het is daarom onder andere verboden om nesten of verblijfplaatsen van beschermde soorten te beschadigen, te vernielen of weg te nemen.’

Ontheffing of gedragscode
In de Wet natuurbescherming staat dat organisaties die werkzaamheden gaan uitvoeren op een plaats waar beschermde planten en dieren voorkomen, een ontheffing nodig hebben. Een andere mogelijkheid is het opstellen van een gedragscode.

Tax stelde hierover (red. in de mei 2019-editie van Solar Magazine): ‘Er zijn meerdere mogelijkheden: maatregelen nemen die voorkomen dat er verbodsbepalingen worden overtreden – bijvoorbeeld werken buiten de kwetsbare perioden van de soort – of maatregelen nemen die schade beperken, maar wel een overtreding van verbodsbepalingen inhouden. Een gedragscode beschrijft daarbij de te nemen maatregelen.’

Deze maatregelen voorkomen of beperken de schade aan beschermde dieren en planten bij het uitvoeren van de activiteiten. Het Rijk en de provincies zijn samen verantwoordelijk voor gedragscodes. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) keurt gedragscodes goed en de provincies zorgen ervoor dat de regels worden nageleefd.

Concept gedragscode
De redactie van Solar Magazine wist vorig jaar al te melden dat Aedes werkte aan de gedragscode ‘Natuurinclusief onderhouden, renoveren en verduurzamen van woningen en tuinen’. Onder deze gedragscode vallen tal van onderhoudswerkzaamheden aan alle overige woningen: van het snoeien van gevelbegroeiing tot het verrichten van schilderwerk, maar dus ook het plaatsen van zonnepanelen. Zodra deze gedragscode is goedgekeurd, zijn woningcorporaties voor de in de gedragscode genoemde werkzaamheden en diersoorten vrijgesteld van een ontheffingsaanvraag.

Vorig jaar legde Aedes al het eerste concept van de gedragscode voor aan RVO.nl en nu ligt de definitieve versie inmiddels op de burelen van de overheidsinstantie. Arthur van den Noort, woordvoerder bij Aedes, over dat proces: ‘De gedragscode is ingediend bij RVO.nl en wordt nu beoordeeld. Het duurt zeker nog een aantal maanden alvorens de gedragscode wordt goedgekeurd. De gedragscode is een hulpmiddel, hij kan gebruikt worden, maar is geen verplichting. Als Aedes zullen wij geen handhavende rol, maar louter een faciliterende rol hebben.’

Nu in Solar Magazine

Maart 2020

Bergen krijgt energielandgoed met 265 hectare zonnepanelen en 175 hectare natuur: ‘Er moet iets achterblijven wat optelt…’ Vlaamse energieminister Zuhal Demir: ‘We gaan zonne-energie niet oversubsidiëren’...
Vacatures
Huawei zoekt:

Technical Mkt Manager

Huawei zoekt een Technical Support Engineer m/v
Fulltime • Amsterdam
Green Energy Company zoekt:

Installateur zonnepanelen

Green Energy Company zoekt zonnepaneelinstallateurs.
Fulltime • Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!