Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Overijssel gaat Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden en zonneladder verduidelijken
© Fabian Plock | Dreamstime.com

Provincie Overijssel gaat Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden en zonneladder verduidelijken

De provincie Overijssel gaat de Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden en de zonneladder verduidelijken. Dit melden Gedeputeerde Staten naar aanleiding van Statenvragen van Forum voor Democratie.

Frederik Tattersal van Forum voor Democratie stelde aan Gedeputeerde Staten diverse vragen naar aanleiding van de komst van zonnepark Zuna. Diverse bewoners startten een petitie tegen de komst van het zonnepark omdat het ten koste zou gaan van de lokale natuur. Deze is inmiddels meer dan 650 keer ondertekend en leidde tot Statenvragen van Forum voor Democratie. Coöperatie Notter Zuna (CONZ) is de initiatiefnemer van de zonneweide.

Principeverzoek
Op dit moment ligt het plan voor het zonneveld Zuna als principeverzoek bij de gemeente Wierden ter beoordeling. Het is aan de gemeente om dit plan te beoordelen. Een van de onderdelen van de beoordeling is het toetsen aan participatie en draagvlak.

Het provinciebestuur stelt dat het buitengebied mooi is en dat men dit graag zo wil houden: ‘Voor alle ontwikkelingen in de Groene Omgeving geldt dan ook dat een goede ruimtelijke inpassing verplicht is. Wat dit precies inhoudt, lichten we toe in het Werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). In het kort komt het erop neer dat de aanwijzingen in de Catalogus Gebiedskenmerken en het gemeentelijke beleid gebruikt moeten worden bij ontwerp en realisatie. Dit geldt ook voor zonnevelden. De Catalogus Gebiedskenmerken beschrijft alle karakteristieke kenmerken van de Overijsselse landschappen. Met de Catalogus Gebiedskenmerken realiseren we ruimtelijke kwaliteit door naast bescherming vooral in te zetten op het verbinden van bestaande gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen waarbij bestaande kwaliteiten worden beschermd en versterkt en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd. Hierbij geldt: hoe groter de impact van het zonneveld op de omgeving, hoe meer er gecompenseerd moet worden met een extra investering in de ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke inpassing van zonnevelden geldt op 3 schaalniveaus: het zonneveld in het omringende landschap, het zonneveld in zijn directe omgeving, en het zonneveld zelf.’

Verduidelijking zonneladder
Forum voor Democratie vroeg Gedeputeerde Staten onder meer of zij bereid zijn te onderzoeken of het plaatsen van zonneparken in karakteristiek, natuurlijk en agrarisch landschap kan worden verboden. Het antwoord van Gedeputeerde Staten luidt als volgt: ‘Op basis van het coalitieakkoord werkt Gedeputeerde Staten aan de toepassing van de zonneladder om de ruimtelijke kwaliteit en onze agrarische gronden te beschermen. Om hiertoe te komen, worden momenteel de zonneladder en de Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden verduidelijkt. Hierbij consulteren wij gemeenten en lokale initiatiefnemers van energieprojecten. Naar verwachting wordt deze in het eerste kwartaal van 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.’

Nu in Solar Magazine

Maart 2020

Bergen krijgt energielandgoed met 265 hectare zonnepanelen en 175 hectare natuur: ‘Er moet iets achterblijven wat optelt…’ Vlaamse energieminister Zuhal Demir: ‘We gaan zonne-energie niet oversubsidiëren’...
Vacatures
Green Energy Company zoekt:

Adviseur zonnepanelen

Green Energy Company zoekt een Adviseur zonnepanelen
Fulltime • Weesp
engineering4solar zoekt:

PV-engineer

engineering4solar zoekt een PV-engineer.
Fulltime • Rosmalen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!