logo
wvhj2023
© Stedin
© Stedin
25 februari 2020

Netbeheerder Stedin presenteert openingsbod warmtetransitie

Stedin presenteert het Openingsbod Warmtetransitie. Hiermee wil de netbeheerder gemeenten sneller laten kiezen hoe zij wijken van het aardgas gaan halen en zo zijn eigen infrastructuur tijdig kunnen voorbereiden.

De komende jaren gaat de gebouwde omgeving over op duurzame alternatieven voor aardgas. Deze warmtetransitie levert volgens Stedin moeilijke vraagstukken op, bijvoorbeeld voor gemeenten die eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) gereed moeten hebben. In deze visie presenteren individuele gemeenten welke wijken ze wanneer van het gas af denken te halen. In de TVW staat ook wat de meest waarschijnlijke nieuwe duurzame bron wordt.

Besluitvorming
De netbeheerders kunnen pas aan de slag gaan zodra er energiesysteemkeuzen zijn gemaakt. Stedin komt daarom nu met het hulpmiddel om besluitvorming over de warmtetransitie te versnellen.

Met het Openingsbod Warmtetransitie brengt Stedin 3 bekende energietransitiemodellen samen:

  1. Het Vesta-MAIS: dit model van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekent het energiegebruik en de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving (onder andere woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen) en de glastuinbouw voor de periode tot 2050. Het potentieel en de kosten van gebouwmaatregelen (zoals isolatie en warmtepompen) en gebiedsmaatregelen (zoals warmte- en koudenetten gevoed door onder andere restwarmte uit de industrie, geothermie en warmtekoudeopslag) kunnen integraal worden doorgerekend.
  2. Het CEGOIA-model: hiermee geeft CE Delft inzicht in de kosten van een klimaatneutrale warmtevoorziening per buurt.
  3. De Energietransitiemodel-warmtemodule: dit model is ontwikkeld door Quintel Intelligence.

Het resultaat van Stedins Openingsbod Warmtetransitie is één, unanieme uitkomst.

Duurzame warmtevoorziening
Het Openingsbod Warmtetransitie geeft periodiek voor een selectie aan buurten een uitkomst voor de maatschappelijk beste keuze voor een duurzame warmtevoorziening. In de visualisatietool geeft Stedin een overzicht van de resultaten voor alle gemeenten in het verzorgingsgebied van de netbeheerder. Hierin wordt ook rekening gehouden met aangrenzende wijken.

Het Openingsbod Warmtetransitie laat zien voor welke buurten op korte termijn toekomstbestendige keuzen voor aardgasvrij wonen, werken en leven gemaakt kunnen worden. Stedin hierover: ‘De uitkomsten van het Openingsbod representeren niet één waarheid. Daarom noemen we het Openingsbod geen blauwdruk, want wij staan open voor een tegenbod. Als de uitkomsten van alle 3 de bekende energietransitiemodellen een overlap hebben, dan is de wijk kansrijk om op korte termijn over te zetten op duurzame warmte.’

3 toekomsten
Het Openingsbod Warmtetransitie rekent met 3 verschillende energietoekomsten:

  1. Ruim warmte en ruim gas: in deze toekomst is duurzaam gas (groen gas of waterstof) ruim beschikbaar voor gebouwen en woningen. Voor warmtenetten zijn aardwarmte en restwarmte ruim beschikbaar.
  2. Ruim warmte en beperkt gas: in deze toekomst is duurzaam gas (groen gas of waterstof) beperkt beschikbaar voor gebouwen en woningen. Voor warmtenetten zijn aardwarmte en restwarmte ruim beschikbaar.
  3. Beperkt warmte en beperkt gas: in deze toekomst is duurzaam gas (groen gas of waterstof) beperkt beschikbaar voor gebouwen en woningen. Voor warmtenetten zijn aardwarmte en restwarmte beperkt beschikbaar.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten