Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Wiebes: spitsstrook elektriciteitsnet wordt zo snel mogelijk vrijgegeven
© Henk Hulshof | Dreamstime.com

Minister Wiebes: spitsstrook elektriciteitsnet wordt zo snel mogelijk vrijgegeven

Minister Wiebes stelt in reactie op de consultatie van zijn besluit voor de vrijgave van de spitsstrook van het elektriciteitsnet, dat dit zo snel mogelijk in werking treedt. Wel moet de ACM een toets verrichten.

De internetconsultatie op het ministeriële besluit voor de vrijgave van de spitsstrook van het hoogspanningsnet werd afgelopen maand afgerond. Van 7 organisaties werd de ingediende zienswijze openbaar gemaakt die door de redactie van Solar Magazine werden gepubliceerd.

Zo snel mogelijk vrijgeven
Minister Wiebes meldt nu dat er in de zienswijzen een aantal aandachtspunten zijn genoemd, die met name betrekking hebben op de balans tussen meer netcapaciteit op de korte termijn en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet.

‘Diverse partijen, zoals Netbeheer Nederland en de NVDE, wijzen op het belang dat dit besluit nu snel in werking treedt, zodat er in gebieden waar het net “vol” zit op korte termijn meer transportcapaciteit beschikbaar komt’, aldus Wiebes. ‘Ik zal mij ervoor inzetten dat dit besluit zo snel mogelijk in werking treedt, nadat onder meer een uitvoerings- en handhavingstoets door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is verricht en advies door de Raad van State is uitgebracht.’

Wel prikkel om te investeren
De zorg van Energie-Nederland dat met de vrijstellingen en het openstellen van de spitsstrook de prikkel om in het net te investeren voor netbeheerders wordt verminderd, deelt Wiebes niet. ‘Ook met de vrijstellingen zullen de netbeheerders moeten investeren in het net. Daarnaast ligt er voor de netbeheerders de komende jaren een grote investeringsopgave om aan de toenemende vraag naar transportcapaciteit te kunnen voldoen. Dit jaar zullen de netbeheerders ook hun investeringsplannen moeten consulteren. Dit geeft deze partijen ook de gelegenheid om hun zorgen bij de netbeheerders concreet te maken. Ook de ACM toetst de ontwerpinvesteringsplannen van de netbeheerders.’

Onderscheid juridisch gerechtvaardigd
Ten slotte betwijfelde de VEMW de juridische haalbaarheid van Wiebes’ maatregel. De VEMW betwijfelt of het besluit van de minister in lijn is met het non-discriminatie beginsel, zoals opgenomen in de Europese richtlijnen voor elektriciteit.

Hierover stelt Wiebes nu het volgende: ‘Het beginsel houdt in dat netbeheerders ervoor moeten zorgen dat netgebruikers non-discriminatoir worden behandeld. Onderscheid tussen netgebruikers is alleen toegestaan, indien hier een objectieve rechtvaardiging voor is. Het onderscheid dat in dit besluit wordt gemaakt tussen producenten en verbruikers is gerechtvaardigd. Voor verbruikers zijn de nadelige gevolgen van een onderbreking namelijk groter en ingrijpender dan voor producenten. Verbruikers worden bij een onderbreking direct geraakt in hun belang bij leveringszekerheid. Zo zullen grote verbruikers – zoals industrie en zakelijke dienstverlening – worden gestoord in hun bedrijfsproces, waardoor hun schade flink kan oplopen. Leveringszekerheid weegt ook voor kleinverbruikers zwaar. Dit zijn veelal huishoudens, waaronder kwetsbare afnemers. Voor producenten betekent een onderbreking dat zij op dat moment niet kunnen invoeden in het net.’

Op dit moment worden volgens de minister de consultatiereacties verwerkt. Waar nodig wordt naar aanleiding van de consultatiereacties de nota van toelichting aangevuld. Vervolgens zal het verdere besluitvormingstraject worden doorlopen.

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Werkvoorbereider

Fulltime (40 uur) - 5667KX
E2-Energie zoekt:

Accountmanager Zonneparken EPC

Fulltime (40 uur) - Duiven, 6921 RZ te Duiven
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!