Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Liander: grootste deel elektriciteitsnet Friesland is bijna vol
© Liander

Liander: grootste deel elektriciteitsnet Friesland is bijna vol

Liander heeft een update gepubliceerd over de knelpunten in zijn stroomnet. In Friesland zijn grotendeels de grenzen van de capaciteit bereikt. Er zijn transportbeperkingen in twee derde van de provincie.

Eerder deze maand bleek uit een update van Liander over de knelpunten in zijn elektriciteitsnetwerk dat voor diverse gebieden in Gelderland congestiemanagement geen oplossing is.

Landelijk hoogspanningsnet
Om de capaciteit in Friesland te vergroten, wordt komende jaren door Liander ingezet op forse uitbreidingsinvesteringen en slimme oplossingen om het huidige net slimmer te benutten.

In Friesland neemt volgens de netbeheerder met name de grootschalige aanleg van zonnepanelen in weilanden en op grote daken een vlucht. Ook zet de groei van energie-intensieve bedrijvigheid door, zoals nieuwe zuivelfabrieken. In circa twee derde van Friesland zijn inmiddels transportbeperkingen ontstaan. Ook enkele grote verbindingsstations met het landelijke hoogspanningsnet zijn inmiddels vol en moeten eerst worden uitgebreid.

99 miljoen euro
Liander is volop bezig met versterking en uitbreiding van het net. In 2020 worden de investeringen geraamd op 99 miljoen euro in de provincie Friesland, dat is een verdubbeling ten opzichte van 5 jaar geleden, toen 56 miljoen euro werd uitgegeven.

Omdat de netversterkingen veel tijd kosten, zet de netbeheerder ook in op slimme oplossingen om het bestaande net beter te benutten. Zo wil Liander waar mogelijk de ‘vluchtstrook’ van het elektriciteitsnet inzetten voor duurzame energie. Daarnaast experimenteert de netbeheerder met het tijdelijk uitschakelen van zonneparken (red. curtailment) op het moment dat het net overbelast dreigt te raken. Ook wordt in Friesland ingezet op waterstofpilots om het elektriciteitsnet in de toekomst te ontzien.

Oranje schaarstegebieden
Voor (delen van) de volgende plaatsen doet Liander nu een nieuwe melding dat er geen extra netcapaciteit meer beschikbaar is. Op de landkaart in onderstaande video zijn deze gebieden met de kleur oranje aangeduid.

  • Friesland: Makkum (levering en teruglevering), Marnezijl - 110-kilovolt-Station Marnezijl (teruglevering), Herbayum - 110-kilovolt-Station Herbayum (levering en teruglevering), Oldeberkoop - SS Oldeberkoop teruglevering), Heerenveen - 110-kilovolt-Station Heerenveen (teruglevering), Akkrum - RS Akkrum (teruglevering), Joure SS Joure (teruglevering), Dronrijp (levering en teruglevering)
  • Gelderland: Dale (levering en teruglevering), Lochem (levering en teruglevering), Harderwijk (levering)
  • Noord-Holland: Hoorn (levering en teruglevering), Warmenhuizen (levering en teruglevering), Texel (levering en teruglevering), Enkhuizen (levering en teruglevering).

Rode schaarstegebieden
Voor de volgende plaatsen doet Liander nu een nieuwe melding dat er geen extra netcapaciteit beschikbaar is en congestiemanagement – het afstemmen van vraag en aanbod tussen bedrijven en instellingen – niet mogelijk. Klanten die extra netcapaciteit wensen, zullen hier moeten wachten totdat het elektriciteitsnet is uitgebreid. Op de landkaart in onderstaande video zijn deze gebieden met de kleur rood aangeduid. Ook hier geldt dat de beperkte netcapaciteit niet geldt voor de gehele plaats, maar een deel ervan.

  • Flevoland: Zeewolde (teruglevering), Luttelgeest (teruglevering)
  • Friesland: Rauwerd (teruglevering), Balk (teruglevering), Spannenburg - RS Spannenburg (teruglevering), Lemmer (teruglevering), Sneek (teruglevering), IJlst (levering), Workum (teruglevering), Franeker - SS Franeker (teruglevering), Minnertsga (levering en teruglevering), Midlum - SS Midlum (teruglevering), Hallum - RS Hallum (teruglevering), Bergum (teruglevering), Kootstertille - SS Kootstertille (teruglevering), Surhuisterveen (teruglevering), Noordbergum (teruglevering), Dokkum (teruglevering), Damwoude - SS Damwoude (teruglevering), Drachten (teruglevering), Gorredijk (teruglevering), Ureterp (teruglevering), Leeuwarden - verdeelstation Grovestiens (levering en teruglevering)
  • Gelderland: Eibergen (teruglevering), Wehl (teruglevering), Ermelo (teruglevering), Vorden (levering en teruglevering), Harderwijk - verdeelstation Lorentz (levering), Ede - verdeelstation Frankeneng (levering)
  • Noord-Holland: Schagen (levering)
  • Zuid-Holland: Zevenhuizen (levering en teruglevering).
Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Zonnegilde B.V. zoekt:

Leerling Monteur PV-installaties

Fulltime (40 uur) - Betonstraat 9, 8263 BL Kampen
Tomorrow Energy BV zoekt:

Business Development Manager

32-40 uur - Eindhoven, 5622 AC, Kronehoefstraat 66
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!