Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Utrecht: sneller vergunning voor zonne-energie

Provincie Utrecht: sneller vergunning voor zonne-energie

De provincie Utrecht gaat het gemakkelijker maken om een vergunning te krijgen voor duurzame-energieopwekking, zoals wind- en zonne-energie. Bovendien komt er een versnellingsteam Zon op dak.

Voor minder draagkrachtige inwoners wil de provincie een fonds ontwikkelen dat bijdraagt in de kosten voor het verduurzamen van hun woning. Ook zet de provincie een expertpool op die gemeenten gaat helpen bij het aardgasvrij maken van wijken. In totaal trekt de provincie tussen 2020 en 2023 27 miljoen euro uit voor de energietransitie.

Programmaplan Energietransitie
Al deze plannen staan beschreven in het Programmaplan Energietransitie dat Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben vastgesteld. Het doel is om de energietransitie in de provincie op een haalbare en betaalbare wijze te versnellen.

De provincie Utrecht telt 3 Regionale Energiestrategieën (RES’en) waarin lokale en regionale overheden en maatschappelijke organisaties afspraken maken hoe zij in hun regio duurzame energie opwekken. De provincie neemt actief deel aan de RES’en, verleent vergunningen voor duurzame-energie-initiatieven en ondersteunt op inhoud en proces zodat de RES’en medio 2020 met een concreet bod kunnen komen. Daarin geven zij aan hoeveel duurzame opwek zij gaan realiseren en hoe ze dat doen.

Vergunningen versnellen
Om het 2023-doel van 16 procent duurzame energie te realiseren, zet de provincie zich in om vergunningverleningsprocedures te versnellen en ruimte te creëren voor initiatieven voor het opwekken van duurzame energie. Hierover schrijft men: ‘Het aantal initiatieven groeit snel. De provincie geeft prioriteit aan goede plannen die reeds in de pijplijn zitten, zodat deze op korte termijn uitgevoerd kunnen worden en de uitvoering van de plannen die terechtkomen in de RES’en. Daarbij moeten de plannen die onderdeel uitmaken van de RES’en uiterlijk in 2025 ten minste ruimtelijk mogelijk zijn.’

Versnellingsteam
In het programma Energietransitie stelt de provincie dat nu 7,1 procent van de Utrechtse daken benut wordt voor zonnepanelen. ‘Het blijkt dat eigenaren van geschikte daken vaak door gebrek aan kennis en onafhankelijk advies terughoudend zijn bij het benutten van hun daken voor zonne-energie’, stelt de provincie in het programma. ‘Wij stellen een versnellingsteam zon op dak in om eigenaren te stimuleren en te assisteren. Het versnellingsteam bekijkt ook samen met gemeenten waar grote dakoppervlakten beschikbaar zijn en zorgen er gezamenlijk voor dat de betreffende eigenaren worden geïnformeerd en gestimuleerd zon op dak toe te passen. Verder zien wij voor ons een rol voor een gebiedsgerichte aanpak van zon op dak op objecten in het buitengebied. Daarin werken we samen met het programma asbest eraf, zon erop en met onder andere Stedin en lokale partijen aan collectieve acties om zon op grote agrarische daken te realiseren. Ook veel ander zakelijk en maatschappelijk vastgoed is nog niet voorzien van zonnepanelen. Daar stimuleren en ondersteunen we opschaalbare initiatieven en handhaven we bij bedrijven en organisaties die verplichte maatregelen niet hebben toegepast.’

Afstemming met netbeheerder
Samen met de netbeheerder wil de provincie Utrecht het aansluiten van zon op dak goedkoper en sneller mogelijk maken.

Hierover meldt men in het programma Energietransitie het volgende: ‘De netbeheerder speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken van grootschalige duurzame-energieopwekking. Naast de samenwerking in de RES’en, stemt de provincie ook rechtstreeks af met de netbeheerder om te voorkomen dat lange wachttijden ontstaan voor het aansluiten van duurzame initiatieven. Ook de betaalbaarheid van en de manieren om energie op te slaan (flexibiliteit) staan op de agenda. In 2019 is het project “New Grid on the Block” gestart, gericht op snelle, schaalbare en betaalbare aansluiting van duurzame opwek op het energienetwerk. Dit project wordt de komende jaren gecontinueerd.’

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Straightforward zoekt:

Inspecteur PV-projecten (landelijk)

Fulltime (40 uur) - Urmond, 6129 EL, 49
kWh People zoekt:

Senior Projectmanager

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!