Solar Magazine - Aedes: geef huurders uitzonderingspositie bij ombouw salderingsregeling
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Aedes: geef huurders uitzonderingspositie bij ombouw salderingsregeling
© Wocozon

Aedes: geef huurders uitzonderingspositie bij ombouw salderingsregeling

Er is in het wetsvoorstel voor de ombouw van de salderingsregeling te weinig aandacht voor de gevolgen voor woningcorporaties en hun huurders die zonnepanelen hebben. Dat stelt woningcorporatiekoepel Aedes.

‘Dat een altijddurende fiscale aftrek op zonnepanelen leidt tot oversubsidiëring ligt voor de hand’, opent Aedes zijn zienswijze op de door minister Wiebes voorgestelde ombouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen. ‘In dat licht is het logisch dat er een beperking komt op deze regeling. Toch zet Aedes vraagtekens bij de wijze waarop dat nu gebeurt. Een afbouw tot 0 lijkt te ver te gaan voor toekomstige investeringen en we missen een goede overgangsregeling voor bestaande gevallen.’

Te veel aandacht voor eigenaar-bewoners
Aedes constateert dat de regeling geschreven is op de positie van de eigenaar-bewoner. Woningcorporaties worden echter, net als alle verhuurders, geconfronteerd met een split-incentive. Zij investeren, maar de opbrengsten gaan naar de huurder. Om zonnepanelen toch gefinancierd te krijgen, maken verhuurders afspraken met huurders dat zij een deel van de opbrengst via de huur of servicekosten afdragen. Omdat de opbrengsten worden verdeeld, is de businesscase volgens Aedes minder goed dan bij eigenaar-bewoners.

‘De voorgestelde afbouw tot 0 verslechtert deze businesscase’, stelt Aedes. ‘Toekomstige investeringen in zonnepanelen worden minder haalbaar (of zelfs onhaalbaar) en huurders gaan erop achteruit. In het algemeen mist Aedes een impactanalyse voor de huursector. De stellige indruk is toch dat hier uitsluitend gekeken is naar het effect voor eigenaar-bewoners.’

3 alternatieven
Het is volgens Aedes zeer de vraag of corporaties bij het vervallen van de salderingsregeling nog een redelijk financieel voordeel aan de huurder kunnen bieden en tegelijkertijd de investering in zonnepanelen binnen de levensduur terug kunnen verdienen. Aedes stelt daarom voor een uitzondering voor het vervallen van salderen op te nemen bij teruglevering van zonnestroom door huurders.

Een andere optie is de introductie van een grenswaarde voor salderen. Een derde alternatief is te bezien op welke andere manier corporaties financieel ondersteund kunnen worden bij het installeren van zonnepanelen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
Wocozon zoekt:

Klantenservice Medewerk(st)er Zonnepanelen | 32-40 uur

32-40 uur - 3454 PZ, De Meern - Utrecht
Dijkman Zonne-energie zoekt:

Elektromonteur Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Heino, 8481 GN 23
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!