Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Holland Solar wil af van transportindicatie voor zonnepanelen op daken
© KiesZon

Holland Solar wil af van transportindicatie voor zonnepanelen op daken

Holland Solar wil dat minister Wiebes voor projecten met zonnepanelen op daken die kleiner zijn dan 10 megawattpiek de verplichte transportindicatie schrapt. Die is nodig om subsidie te verkrijgen.

De regionale netbeheerders maakten deze maand bekend voor de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) voor 1.119 projecten een negatieve en voor 9.167 projecten een positieve transportindicatie te hebben afgegeven. Enkel met een positieve transportindicatie, die aangeeft dat er transportcapaciteit beschikbaar is op de betreffende projectlocatie, kunnen ontwikkelaars SDE+-subsidie aanvragen.

Zon op daken 'het nieuwe normaal'
​Holland Solar wil dat het opwekken van zonne-energie op daken 'het nieuwe normaal' wordt. Goede marktcondities zoals werkende wet- en regelgeving kunnen dit volgens de brancheorganisatie versnellen. Holland Solar heeft 8 standpunten gepresenteerd die de uitrol van zonnepanelen op daken moeten versnellen.

  1. Neem belemmeringen voor opwekking en gebruik van zonnestroom ‘achter de meter’ weg: de SDE+-regeling moet niet langer stimuleren dat projecten op daken ‘voor de meter’ worden aangesloten. Dit gebeurt volgens Holland Solar nu wel door het stimuleren van puur een leverende aansluiting aan de elektriciteitsnetten vanaf de daken. Dit belast het stroomnet waardoor er minder projecten aangesloten kunnen worden.

  2. Hef geen belasting op het eigen verbruik van zonnestroom ‘achter de meter’ wanneer een zonnestroominstallatie in eigendom is bij een derde partij, zoals een verhurende partij.

  3. Laat de eis voor een transportindicatie van de netbeheerder in de SDE+-regeling vervallen: de eis moet vervallen voor zonnestroomprojecten op daken onder de 10 megwattpiek. Bij aanvragen boven de 10 megawattpiek waar sprake is van meer dan 50 procent zelfconsumptie van de opgewekte zonnestroom moet de transportindicatie eveneens vervallen.

  4. Maak de hervormde salderingsregeling geschikt voor het midden- en kleinbedrijf en scholen.

  5. Sluit als overheid langjarige contracten met opwekkers van zonnestroom: de overheid kan bijdragen aan de verdere groei door zonnestroom direct af te nemen. Zo stimuleert inkoop van een overheid direct lokaal opgewekte stroom. Ook kunnen overheden zelf ontwikkelen op het eigen maatschappelijk vastgoed of dit  ter beschikking stellen aan initiatiefnemers zoals coöperatieve of commerciële ontwikkelaars.

  6. Stimuleer overkappingen met zonnepanelen in combinatie met laadpalen zoals P+R-terreinen, evenemententerreinen en vliegvelden: dit vraagt een aparte categorie in de SDE+-regeling of een andere vorm van dekking van de extra kosten van dergelijke toepassingen.​

  7. Eisen zonnepanelen bij nieuwbouw: lokale overheden kunnen aanvullend op de Bijna Energieneutrale Gebouw (BENG-)eisen verplichten dat daken optimaal benut worden voor de opwekking van zonnestroom.

  8. Laat zon op daken bijdragen aan het beheer van het elektriciteitsnet: ook zonnestroomprojecten op daken kunnen bijdragen aan het netbeheer. De zonne-energiesector draagt graag bij aan technische mogelijkheden en beheeroplossingen, bijvoorbeeld door de inzet van slimme opties in de omvormers en het managen van het energiegebruik binnen het gebouw.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Straightforward zoekt:

Inspecteur PV-installaties

Fulltime (40 uur) - Urmond, 6129 EL 49
Zonnepanelen op het dak BV zoekt:

Verkoper / Adviseur Zonnepanelen - Regio Noordwest-Nederland

Fulltime (40 uur) - Barneveld, 3771 NR, Zwolleweg 9
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!