Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Stikstofcrisis: provincies starten weer met uitgeven vergunningen

Stikstofcrisis: provincies starten weer met uitgeven vergunningen

De 12 Nederlandse provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Daarmee is er een gedeeltelijke oplossing voor de stikstofcrisis.

Vanaf 11 oktober 2019 kunnen deels weer vergunningen verleend worden. Toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten wordt weer mogelijk, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging en in veel gevallen feitelijk tot een daling van stikstofbelasting. Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen.

Juridische spelregels
Peter Drenth, gedeputeerde Gelderland, namens de 12 provincies: ‘De provincies als bevoegd gezag zijn zich bewust van de grote maatschappelijke urgentie om beweging te krijgen in de vergunningverlening voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt na de uitspraak van de Raad van State. Dit kan echter niet zonder meer, de uitstoot mag niet toenemen, moet waar mogelijk zelfs verminderen. Daarom stellen we ook strikte voorwaarden door middel van de in alle Gedeputeerde Staten (GS) vastgestelde juridische spelregels. Zo willen we recht doen aan de uitspraak van de Raad van State, want nieuwe vergunningen moeten wel juridisch houdbaar zijn. De samenleving staat nu stil. Het op gang brengen van de vergunningverlening is dan ook een belangrijke eerste stap.’

In aanvulling op de beleidsregels zijn de provincies voor nieuwe activiteiten (beperkte) uitstoot in overleg met het Rijk over het nemen van bronmaatregelen. Het kabinet heeft daarnaast de provincies een regierol toebedeeld voor een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. Over de verdere invulling van een gebiedsgerichte aanpak van stikstof en de daarvoor benodigde middelen zijn de provincies in overleg met het kabinet. Het kabinet meldde eerder deze week projecten voor de opwekking van duurzame energie – zoals zonneparken – een uitzonderingspositie te creëren zodat de toestemmingverlening op basis van intern salderen per 11 oktober weer kan starten.

Per saldo geen stikstof
De nieuwe beleidsregels voor het verlenen van vergunningen leiden tot afnemende stikstofuitstoot door intern en extern salderen. Samengevat betekent dat:

  • Initiatiefnemers die aan kunnen tonen dat projecten per saldo geen stikstof uitstoten of aan kunnen tonen dat deze geen significante effecten op Natura 2000-gebieden hebben, kunnen ook weer vergund worden. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door een beperkte stijging van de emissie te salderen met een grotere daling van een andere bron; het extern salderen.
  • Extern salderen is nog niet mogelijk met varkensrechten, pluimveerechten of fosfaatrechten. Dit in afwachting van nadere wetgeving.
  • Die projecten die wel effect zouden hebben op de natuur kunnen, als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn, gebruikmaken van de ADC-toets en de effecten compenseren.
Nu in Solar Magazine

September 2019

Coolback wil de wereld veroveren met rendementsverhogende achterwand zonnepanelen Nieuwe BENG-eisen per 1 juli 2020 van kracht: ‘De tijd van schaampaneeltjes is definitief voorbij’ SDE++ biedt kansen voor zonnewarmte: subsidie...
Vacatures
Green Energy Company zoekt:

Zonnepanelen installateur

Omdat we snel groeien, hebben we een vacature voor zonnepanelen installateurs. Heb je ervaring als bijvoorbeeld installateur, loodgieter of dakdekker? En ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jezelf verder kunt ontwikkelen? Aarzel dan...
Fulltime (40 uur) - Weesp
Zonmaat zoekt:

Elektricien omgeving Utrecht

Wil jij meebouwen aan een duurzame toekomst? Vanwege de aanhoudende groei van Zonmaat zijn wij op zoek naar een ‘Elektricien Zonnepanelen’. Wij zijn actief in duurzame energie en plaatsen op grote schaal zonnepanelen. Klanten van onze...
Fulltime (40 uur) - W.M. Dudokweg 14, 1703 DB Heerhugowaard
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!