Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Zonnepark bij rioolwaterzuivering Bath officieel in gebruik genomen
© Brabantse Delta

Zonnepark bij rioolwaterzuivering Bath officieel in gebruik genomen

Het zonnepark op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath is officieel in gebruik genomen. De zonnepanelen, op het terrein van waterschap Brabantse Delta, beslaan ongeveer 6,6 hectare.

Het zonnepark is een initiatief van Scheldezon, een samenwerkingsverband van Zeeuwind, Hopmans Zon en Eneco.

Slibverwerking
Het pv-systeem levert per jaar naar verwachting 9.486 megawattuur zonnestroom op, oftewel genoeg stroom voor het jaarlijkse gebruik van zo’n 2.700 huishoudens.

Door een andere manier van slibverwerking is er ruimte vrijgekomen op het terrein van de rwzi Bath. Met het verpachten van die vrijgekomen gronden maakt het waterschap het voor derden mogelijk om initiatieven te ontwikkelen voor het opwekken van duurzame energie. Het waterschap is in West-Brabant nauw betrokken bij de Regionale Energiestrategie (RES) en heeft als enig waterschap in Nederland de rol van procesregisseur.

Bioplastic
Op de rwzi Bath werkt het waterschap ook aan het verbeteren van de productie van biogas uit zuiveringsslib. Dat biogas wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit voor de eigen installatie. Naast energieopwekking staat de rwzi Bath centraal in het terugwinnen van grondstoffen. Zo staat deze rwzi aan de basis van de productie van bioplastic uit zuiveringsslib. Dat plastic, met de naam polyhydroxyalkanoaten (pha’s), is onder andere verwerkt in visitekaarthoudertjes, visloodjes en waterplantkratjes. Het waterschap heeft daarnaast de Green Deal Aquathermie ondertekend om de mogelijkheden te onderzoeken van duurzame verwarming uit oppervlaktewater. De rwzi Bath is de grootste zuiveringsinstallatie van het waterschap. Dagelijks wordt hier 70.000 kubieke meter afvalwater gezuiverd, afkomstig van 35 dorpen en steden in West-Brabant.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
ProfiNRG zoekt:

Technisch verkoper buitendienst

ProfiNRG zoekt een technisch verkoper buitendienst
Fulltime • Utrecht
GoodWe zoekt:

Technical Support Manager

GoodWe is looking for Technical Support Manager for the Benelux
Fulltime • Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!