logo
wvhj2023
hero-image
4 oktober 2019

Regeerakkoord Vlaanderen | Doel van 6,7 gigawatt zonnepanelen in Vlaanderen

De openbaarmaking van het 300 pagina’s dikke regeerakkoord van Vlaanderen liet enkele dagen op zich wachten. Vlaanderen wil onder meer de 3 gigawatt aan zonnepanelen verdubbelen naar 6,7 gigawatt.

Aan het begin van de week werd al een samenvatting van het regeerakkoord gepresenteerd, maar nu is de volledige tekst ook openbaar gemaakt. ‘Vlaanderen levert zijn bijdrage aan de Europese hernieuwbare-energiedoelstelling: dankzij de inspanningen van de voorbije jaren staan we aan de top qua zonnepanelen en windturbines per vierkante kilometer’, opent de passage over hernieuwbare energie in het regeerakkoord. ‘Tegen 2030 verhogen we de hernieuwbare-energieproductie fors met een verhoging van de geïnstalleerde capaciteit voor wind tot 2,5 gigawatt en voor zon tot 6,7 gigawatt (red. dit betreft het omvormervermogen). Deze groei en de verdere afbouw van het certificatenoverschot realiseren we zonder dat de elektriciteitsfactuur hierdoor toeneemt. Daarom hervormen we het certificatensysteem voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling naar een kostenefficiënter systeem.’

Afbouw certificaten
Die afbouw van certificaten moet als volgt plaatsvinden:

  • Elke oversubsidiëring moet vermeden worden: ‘We evalueren het gegarandeerd rendement op eigen vermogen in functie van het specifieke risicoprofiel van een hernieuwbaar-energieproject en warmte-krachtkoppeling(wkk-)projecten en beperken dit. We faseren de certificatensteun voor nieuwe of vernieuwde hernieuwbare-energieprojecten uit tegen 2025 via een geleidelijke reductie van de maximale toegekende steun. We breiden het bestaande aanbestedingsysteem van investeringssteun met vastgelegde jaarlijkse budgetten voor kleine en middelgrote windturbines uit naar middelgrote pv-projecten vanaf 2021 zodat de meest kostenefficiënte projecten uitgevoerd worden. Het aanbestedingsysteem wordt gefinancierd vanuit het Energiefonds.

  • Voor nieuwe wind- en zonprojecten werkt de regering vanaf 2021 net als voor biomassa en biogas niet enkel met een ondersteuningsduur maar ook met een maximaal ondersteuningsvolume.

  • Gezien de schaarse open ruimte in Vlaanderen wordt enkel steun verleend aan pv-projecten boven de 10 kilowatt op gebouwen of ‘marginale’ gronden – zoals bermen – met een minimaal lokaal gebruik van 50 procent.

  • Men laat elektriciteitsproducenten bijdragen aan het herstel van het evenwicht tussen aanbod en vraag door onder andere zo snel mogelijk geen steun meer toe te kennen aan nieuwe projecten in perioden van elektriciteitsoverschot (negatieve prijzen).

  • Men onderzoekt het gebruik van het nieuwe financieringsmechanisme van de Europese Unie voor hernieuwbare energie om ook buiten Vlaanderen het  aandeel aan de EU-hernieuwbare-energiedoelstelling te vervullen, op plaatsen waar dit met het hoogste rendement kan.

  • In geval van een ondersteuning door het Vlaams Gewest voor het verwijderen van een asbestdak wordt systematisch de haalbaarheid van een zonnedak onderzocht.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten