Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gemeente Barendrecht start aanbesteding voor zonnepark van 2 hectare

Gemeente Barendrecht start aanbesteding voor zonnepark van 2 hectare

De gemeente Barendrecht wil een zonnepark van 2 hectare realiseren nabij de 1e Barendrechtseweg. Hiertoe start de gemeente een openbare aanbesteding in de vorm van een concessie.

In het kader van het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES) wordt binnen de gemeente Barendrecht ingezet op de realisatie van zonne-energie.

20 jaar
De overeenkomst heeft een initiële looptijd van 20 jaar en kent voor de opdrachtgever de optie om 1 keer te verlengen met een periode van 5 jaar. Eerder zijn via een marktconsultatie al marktpartijen geraadpleegd.

Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een recht van opstal met een partij voor de realisatie van het zonnepark.

ProRail
Het beoogde perceel voor het zonnepark ligt ten noorden van de A15 en ten zuiden van het recreatiegebied het Zuidelijk Randpark. Het totale perceel dat wordt aangeboden heeft een omvang van ongeveer 3 hectare. Tijdens de aanleg van de Betuwelijn is dit terrein door Prorail gebruikt als ‘bouwdepot’. De huidige grondwal, die midden op het perceel ligt, is het restant van de aanleg.

Eigen rekening en risico
De inschrijver dient het zonnepark voor eigen rekening en risico te realiseren en te exploiteren, zowel de kosten als eventuele opbrengsten zijn voor de inschrijver. Binnen de realisatie vallen alle voorbereidingen die benodigd zijn voor het tot stand komen van het zonnepark. De inschrijver draagt zelf zorg voor de aanvraag van de vergunningen die benodigd zijn voor de realisatie van het zonnepark en de daarbijkomende legeskosten.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
HRsolar zoekt:

Business development manager

HRsolar zoekt een business development manager
Fulltime • De Lier
Solar Monkey zoekt:

Sales Account Manager

Solar Monkey zoekt een Sales Account Manager
Fulltime • Den Haag
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!