Solar Magazine - Tata Steel en Pure Energie lijnrecht tegenover elkaar in rechtszaak over ingetrokken subsidiebeschikkingen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Tata Steel en Pure Energie lijnrecht tegenover elkaar in rechtszaak over ingetrokken subsidiebeschikkingen

Tata Steel en Pure Energie lijnrecht tegenover elkaar in rechtszaak over ingetrokken subsidiebeschikkingen

Tata Steel en Pure Energie (red. onderdeel van Raedthuys Groep) zijn in een rechtszaak verwikkeld over de plaatsing van tienduizenden zonnepanelen op de Tata Steel-productielocatie in IJmuiden.

Volgens Tata Steel leidt de intrekking van de door de rijksoverheid afgegeven subsidiebeschikkingen tot het einde van de overeenkomst. Pure Energie vordert echter nakoming van de overeenkomst. Maar net als de voorzieningenrechter (red. die in mei 2019 heeft geoordeeld) acht in een hoger beroep van het kort geding nu ook het Gerechtshof Amsterdam het in onvoldoende mate waarschijnlijk dat de bodemrechter tot toewijzing van de vorderingen van Pure Energie zal komen.

Ontheffing
Sinds medio 2014 hebben Raedthuys Zon en Tata Steel verkennende gesprekken gevoerd om te onderzoeken of Raedthuys Zon of Pure Energie zonnepanelen kan plaatsen op de beschikbare daken van gebouwen van Tata Steel op zijn terrein in IJmuiden. In november 2014 heeft Raedthuys Zon in overleg met Tata Steel met succes 13 subsidieaanvragen ingediend binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energie.  

In februari 2016 hebben de 2 bedrijven vervolgens een intentieverklaring ondertekend waarin zij afspraken te zullen onderhandelen over de totstandkoming van onder meer een samenwerkingsovereenkomst voor de plaatsing van de zonnepanelen. In 2017 hebben de 2 partijen gezamenlijk een aanvraag gedaan bij het ministerie van Economische Zaken om de realisatietermijn – en daarmee de uiterste datum waarop de zonnepanelen voor de subsidieregeling in gebruik genomen moeten worden – met 1 jaar te verlengen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft medegedeeld dat de gevraagde ontheffing op de termijn voor ingebruikname onder een aantal voorwaarden met maximaal 1 jaar wordt verlengd.

Tata Steel spreekt van ernstige tekortkoming
In december 2018 heeft Pure Energie namens Raedthuys Groep aan Tata Steel laten weten dat het niet is gelukt om aan de voorwaarden van RVO.nl te voldoen en dat het daarom van plan is om RVO.nl te verzoeken de SDE+ 2014-beschikkingen in te trekken waarna het in de voorjaarsronde van 2019 opnieuw SDE+-subsidies zal aanvragen voor het project.

Tata Steel heeft Pure Energie in februari 2019 per brief laten weten dat hij het ongebruikt laten van de beschikkingen als een ernstige tekortkoming beschouwt en dat hij niet voornemens, noch gehouden is om toestemming te verlenen voor nieuwe subsidieaanvragen. Tata Steel schrijft verder dat de overeenkomst naar zijn mening is geëindigd omdat de overeenkomst betrekking had op de beschikkingen uit 2014 en die beschikkingen niet zijn benut en zijn ingetrokken.

4 nieuwe subsidieaanvragen
Pure Energie heeft in reactie daarop Tata Steel verzocht te bevestigen dat het de overeenkomst gestand zal doen. Tata Steel heeft niet aan dat verzoek voldaan.

Pure Energie heeft in maart 2019 4 nieuwe subsidieaanvragen ingediend bij de RVO.nl. In juli 2019 heeft RVO.nl vervolgens bij Tata Steel geïnformeerd of Tata Steel toestemming verleent aan Pure Energie om (opnieuw) subsidieaanvragen in te dienen, waarop Tata Steel ontkennend heeft geantwoord. (Mede) In verband daarmee zijn de subsidieaanvragen afgewezen.

De 2 bedrijven verschillen van mening over het antwoord op de vraag of de overeenkomst is geëindigd met het intrekken van de SDE+-beschikkingen uit de subsidieronde van 2014. Pure Energie beantwoordt die vraag ontkennend, Tata Steel bevestigend.

1 miljoen euro geïnvesteerd
Volgens het standpunt van Pure Energie heeft men nog tot november 2021 de tijd om te starten met de realisatie. De samenwerkingsovereenkomst met Tata Steel is namelijk op 23 november 2017 gesloten. Op dat moment resteerden nog maar enkele maanden tot de uiterste datum waarop volgens de beschikkingen uit 2014 de zonnepanelen in gebruik genomen zouden moeten worden. Dat moest immers binnen 3 jaar na de in maart en april 2015 afgegeven beschikkingen, dus uiterlijk in maart/april 2018. Volgens Pure Energie hebben partijen er dan ook bij het sluiten van de overeenkomst rekening mee gehouden dat nieuwe beschikkingen zouden moeten worden aangevraagd.

Volgens Pure Energie betekent afwijzing van de vorderingen hoogstwaarschijnlijk het einde van het project, terwijl Pure Energie al circa 1 miljoen euro in het project heeft geïnvesteerd, welke kosten zij alleen terug kunnen verdienen in de exploitatiefase van het project.

Volgens Tata Steel leidt toewijzing van de gevraagde voorzieningen ertoe dat het gedurende 3 jaar na afgifte van nieuwe SDE+ beschikkingen wordt geblokkeerd in de mogelijkheid om subsidie aan te (laten) vragen, terwijl Pure Energie er volgens Tata Steel hoogstwaarschijnlijk niet in slaagt het project gefinancierd te krijgen. Pure Energie heeft tijdens de pleidooizitting bij het hof namelijk laten weten dat de financiering voor het project (nog) niet rond is.

Beide standpunten verdedigbaar
De voorzieningenrechter oordeelde eerder dit jaar dat beide standpunten van partijen omtrent de uitleg van de overeenkomst verdedigbaar waren. Volgens de voorzieningenrechter is nader feitenonderzoek nodig, waarvoor in een kort geding geen plaats is. De vraag of de overeenkomst is geëindigd of dat Tata Steel nog steeds tot de door Pure Energie gewenste nakoming van de overeenkomst is gehouden, kan volgens de rechter simpelweg in kort geding niet worden beantwoord.

De rechtbank heeft nu besloten het eerdere vonnis ook in hoger beroep te bekrachtigen. Pure Energie wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Sunconnect B.V. zoekt:

Duurzaamheidsadviseur

Fulltime (40 uur) - Oudkarspel
Eigenenergie.net zoekt:

Coördinator Service en Onderhoud

Fulltime (40 uur) - 5667 KX Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!