Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Green4Energy wint aanbesteding van Waterschap Vechtstromen voor 9 zonnevelden
© Waterschap Vechtstromen

Green4Energy wint aanbesteding van Waterschap Vechtstromen voor 9 zonnevelden

Green4Energy heeft een Europese openbare aanbesteding gewonnen van het Waterschap Vechtstromen. Het bedrijf gaat nu 9 zonneparken realiseren bij 9 rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Het bedrijf gaat de zonnevelden niet alleen realiseren op de 9 verschillende locaties, maar ook beheren en onderhouden. Het waterschap ontving 7 inschrijvingen voor de aanbesteding die afgelopen mei van start ging. Green4Energy is met een bieding van grofweg 1,9 miljoen euro als winnaar geselecteerd.

5 extra locaties
Tegelijkertijd met de gunning van de raamovereenkomst is een 4-tal locaties middels een nadere overeenkomst direct gegund als onderdeel van de gunningsmethodiek.

Indien toekomstige ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, behoudt het waterschap zich het recht voor om binnen de looptijd en werking van deze raamovereenkomst nog maximaal op 5 aanvullende locaties zonnevelden te ontwikkelen en hiervoor nadere overeenkomsten af te sluiten met Green4Energy. Daarmee ziet de raamovereenkomst in dat geval dus toe op maximaal 14 locaties waarop zonnevelden kunnen worden ontwikkeld.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Zonmaat zoekt:

Planner (Fulltime) Tijdelijke functie

Fulltime (40 uur) - Fentsjerterdyk 1, 8855 XC, Sexbierum, Friesland
Zonmaat zoekt:

Monteur Zonnepanelen Utrecht

Fulltime (40 uur) - Vianen, Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!