Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Green4Energy wint aanbesteding van Waterschap Vechtstromen voor 9 zonnevelden
© Waterschap Vechtstromen

Green4Energy wint aanbesteding van Waterschap Vechtstromen voor 9 zonnevelden

Green4Energy heeft een Europese openbare aanbesteding gewonnen van het Waterschap Vechtstromen. Het bedrijf gaat nu 9 zonneparken realiseren bij 9 rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Het bedrijf gaat de zonnevelden niet alleen realiseren op de 9 verschillende locaties, maar ook beheren en onderhouden. Het waterschap ontving 7 inschrijvingen voor de aanbesteding die afgelopen mei van start ging. Green4Energy is met een bieding van grofweg 1,9 miljoen euro als winnaar geselecteerd.

5 extra locaties
Tegelijkertijd met de gunning van de raamovereenkomst is een 4-tal locaties middels een nadere overeenkomst direct gegund als onderdeel van de gunningsmethodiek.

Indien toekomstige ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, behoudt het waterschap zich het recht voor om binnen de looptijd en werking van deze raamovereenkomst nog maximaal op 5 aanvullende locaties zonnevelden te ontwikkelen en hiervoor nadere overeenkomsten af te sluiten met Green4Energy. Daarmee ziet de raamovereenkomst in dat geval dus toe op maximaal 14 locaties waarop zonnevelden kunnen worden ontwikkeld.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
Vattenfall zoekt:

Development Manager Rooftop Solar NL

Vattenfall zoekt een Development Manager Rooftop Solar NL
Fulltime • Amsterdam
Green Energy Company zoekt:

Installateur zonnepanelen

Green Energy Company zoekt zonnepaneelinstallateurs.
Fulltime • Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!