Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nieuw provinciebestuur Zuid-Holland gaat zonneladder hanteren
© Provincie Zuid-Holland

Nieuw provinciebestuur Zuid-Holland gaat zonneladder hanteren

Zuid-Holland heeft als laatste provincie een nieuw bestuur. VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks, PvdA en CDA vormen de nieuwe Gedeputeerde Staten en omarmen zonne-energie.

De nieuwe coalitie gaat de komende 4 jaar werken aan ‘een goede balans tussen leefomgeving en economie’. Voor alle nieuwe plannen wil de coalitie 160 miljoen euro extra uittrekken.

Energieneutrale woningen
De nieuwe coalitie stimuleert het sneller bouwen van betaalbare en energieneutrale woningen. Over hernieuwbare energie schrijft men daarbij in het coalitieakkoord: ‘Wij blijven ons voor alle sectoren inzetten voor besparing op de elektriciteitsvraag. Onze huidige afspraken met het Rijk en gemeenten over wind op land voeren we uit, uiterlijk in 2023 is de opgave gereed. We leveren een bijdrage aan de doelstelling van het nationale Klimaatakkoord en stimuleren allereerst de opwek van elektriciteit via zonnepanelen op daken, bedrijventerreinen en bedrijfspanden. We stimuleren plaatsing van zonnepanelen door bedrijven en corporaties conform onze zonneladder, waarbij wij geen voorstander zijn van enkelvoudig ruimtegebruik.’

Naast wind en zonne-energie wil het provinciebestuur de uitrol van ultradiepe geothermie, waterstof en getijdenenergie stimuleren. ‘Biomassacentrales hebben niet onze voorkeur’, is te lezen in het coalitieakkoord. Om te vervolgen: ‘Energieopwekking uit wind op land heeft onze laatste voorkeur. Wij actualiseren onze plaatsingsvisie voor windmolens met de volgende voorwaarden: er is lokaal draagvlak; windmolens worden opgesteld in lijnopstelling langs infrastructuur en grote open wateren; geen plaatsing in het Groene Hart, Hoeksche Waard, Midden-Delfland en natuurgebieden en omwonenden moeten kunnen meedelen in de opbrengsten van windmolens. Daarbij laat de provincie ruimte om te onderzoeken of bestaande locaties – zoals vastgelegd in ons omgevingsbeleid – kunnen worden uitgebreid.’

Om die reden wil het provinciebestuur in overleg met het Rijk over hoe Zuid-Holland gezamenlijk met de andere stakeholders duurzame elektriciteitsdoelstellingen voor de lange termijn gaan halen.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
Zonnefabriek zoekt:

Monteur / Installateur zonnepanelen

Zonnefabriek zoekt een Monteur / Installateur zonnepanelen
4-5 dagen per week • 70 kilometer rondom Amsterdam
Zonmaat zoekt:

Technisch projectmanager zonnepanelen

Zonmaat zoekt een Technisch projectmanager zonnepanelen
Fulltime • Omgeving Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!