Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Kempengemeenten presenteren milieueffectrapportage voor zonneparken

Kempengemeenten presenteren milieueffectrapportage voor zonneparken

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden presenteren op 20 augustus de uitkomsten van hun milieueffectrapportage voor windmolens en zonneparken.

De Kempengemeenten hebben een samenwerking op het gebied van duurzame energie. Om vast te leggen waar, op welke manier en onder welke randvoorwaarden en spelregels de Kempengemeenten dit willen realiseren, wordt momenteel een beleids- en toetsingskader voor grootschalige zonne- en windenergie opgesteld. Hierin zijn voorkeursgebieden voor grootschalige zonne- en windenergie aangewezen.

6,67 petajoule
De voorbereiding van dit beleidskader hebben de Kempengemeenten gecombineerd met de procedure van een plan-milieueffectrapportage (plan-mer) zodat de milieugevolgen van de keuzen in het beleidskader inzichtelijk zijn. De plan-mer biedt de informatie die nodig is voor het maken van ruimtelijke beleidskeuzen. Uit de plan-mer blijkt dat grootschalige zonneparken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de regionale duurzaamheidsdoelstelling met een opwek van 6,67 petajoule per jaar. De potentie ligt met name in de jonge zandontginningen en in het Dommeldal. Ter vergelijking: de potentie van zon op dak is in de Kempengemeenten circa 1,7 petajoule per jaar.

Ter onderbouwing van de plan-mer zijn ook 2 achtergrondrapporten opgesteld: een landschapsrapport opgesteld door landschapsbureau Roenom en een natuuronderzoek opgesteld door Bosch & van Rijn.

Tijdelijk geen nieuwe initiatieven
Inwoners en andere belanghebbenden zijn betrokken bij het opstellen van het beleid. Tijdens de inloopbijeenkomst op 20 augustus kunnen vragen gesteld worden over de milieueffectrapportage en worden de eerste contouren van het beleid gepresenteerd.

Het beleid zal eind 2019 ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Tot aan de vaststelling van het beleid wordt geen medewerking verleend aan de realisatie van nieuwe grootschalige zonne- en windparken. Zo behouden de gemeenten naar eigen zeggen de regie over waar en in welke vorm en omvang windparken en zonnevelden ontwikkeld mogen worden.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
Huurdezon zoekt:

Medewerker Sales

Huurdezon zoekt een Medewerker Sales
Fulltime • Amsterdam
Zonmaat zoekt:

Planner

Zonmaat zoekt een Planner
Fulltime • Heerhugowaard
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!