Solar Magazine - Gunstig advies PBL voor zonnewarmte: vanaf 2020 weer SDE++-subsidie voor de DaglichtKas
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gunstig advies PBL voor zonnewarmte: vanaf 2020 weer SDE++-subsidie voor de DaglichtKas
© Technokas

Gunstig advies PBL voor zonnewarmte: vanaf 2020 weer SDE++-subsidie voor de DaglichtKas

Vanaf 2020 moet de overheid een investering in de DaglichtKas weer subsidiëren via de subsidieregeling SDE++. Dat is althans het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft begin deze maand van het  PBL het advies ontvangen over de nieuwe technieken die per 1 januari 2020 onderdeel uitmaken van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++, red. de opvolger van de SDE+).

Zonvolgsysteem
De daglichtKas is een complex systeem van meerdere warmtekoudebronnen, warmtepompen, opslag en warmte-krachtkoppeling (wkk-)installaties. In het conceptadvies van het PBL zijn de kosten meegenomen voor de zonnecollector, de warmte-koudeopslag (wko) en de warmtepomp, wat te motiveren is uit het feit dat SDE++ alleen de directe techniek-gerelateerde kosten vergoedt, zoals de lenzen en de collectorbuizen met zonvolgsysteem.

De DaglichtKas (red. ontwikkeld door Technokas) biedt de glastuinbouw een zonvolgend thermisch systeem in het dek van de kas waarmee telers warmte uit zonlicht kunnen oogsten. Daarvoor worden in het (dubbel)glas van het kasdek lenzen geplaatst. Deze lenzen zorgen voor het focussen van de zonlichtbundel op een vrijhangende buis onder het kasdek. In de buizen stroomt water dat door het zonlicht wordt opgewarmd. Deze warmte wordt via deze buizen afgevoerd naar een seizoensopslag in de bodem of dagopslag in bovengrondse tanks.

Geen direct zonlicht
De DaglichtKas is met name geschikt voor de sierteelt, omdat in veel van die teelten geen direct zonlicht nodig is. Het kasdek van een DaglichtKas zorgt namelijk, mede door de lenzen in de ruiten, voor diffuus licht in de kas. In 2018 heeft Technokas een grote DaglichtKas van 5 hectare bij Ter Laak Orchids gerealiseerd. Deze kas ontving al subsidie, maar toen vanuit de SDE+-regeling. In 2018 en 2019 is de subsidiemogelijkheid voor de DaglichtKas door de overheid uit de SDE+-regeling geschrapt. Zij vond dat de innovatie te veel afweek van de standaardsystemen die binnen de categorie zonthermie van de SDE+-regeling werden gesubsidieerd.

Het PBL adviseert de minister nu om in de SDE++-regeling, die in 2020 van kracht wordt, de DaglichtKas wel weer op te nemen. Het PBL heeft hiervoor het concept van de DaglichtKas nader onderzocht en alle meerkosten berekend, maar ook de energetische voordelen in kaart gebracht. De onderzoekers zijn van mening dat deze technische innovatie sterk bijdraagt aan de verduurzaming van de glastuinbouw en dat subsidie daarom is gerechtvaardigd om de meerinvestering ten opzichte van een conventionele kas deels te vergoeden.

9,7 eurocent per kilowattuur
Naast het speciale kasdek met dubbelglas en lenzen, en de collector met de buizen boven in de kas, moet de ondernemer ook investeren in een warmtepomp, warmte- en koudeopslag en gerelateerde systemen. Ook moet de constructie van de kas iets steviger worden uitgevoerd. De subsidie die het PBL voorstelt, heeft echter betrekking op de meerinvestering voor de directe kosten van het innovatieve systeem, namelijk de lenzen, de collectorbuizen en het zonvolgsysteem. In die berekening komt het PBL bij zijn voorstel voor een basisbedrag van 9,7 eurocent per kilowattuur.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
OUXO Energy B.V. zoekt:

Binnenwerk monteur MBO4 Elektrotechniek

Fulltime (40 uur) - Handelsweg 14, 9482 WE Tynaarlo
Lens zoekt:

KAM-coördinator

32-40 uur - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!