Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Friese Milieu Federatie in beroep tegen zonnepark Oosterwolde
© GroenLeven

Friese Milieu Federatie in beroep tegen zonnepark Oosterwolde

De Friese Milieu Federatie (FMF) gaat in beroep tegen de verleende omgevingsvergunning voor het zonnepark van GroenLeven in Oosterwolde. De FMF is het oneens met de locatie van het zonnepark.

Het zonnepark van GroenLeven moet 51 hectare groot worden. De FMF stelt nu dat de belangen voor het landschap, cultuurhistorie en de bewoners nauwelijks zijn meegenomen in de locatiebepaling voor het zonnepark. De enige reden voor de huidige locatiekeuze zou volgens de milieufederatie de grondeigenaar zijn. De FMF vindt dan ook dat er sprake is van gelegenheidsplanologie. 

Voorbeeldwerking
De milieufederatie stelt in een eerdere fase al een reactie gestuurd te hebben op de conceptplannen, overleg gevoerd te hebben met de gemeente en een zienswijze te hebben ingediend tegen de omgevingsvergunning. Omdat deze inspanningen niet hebben geleid tot enige wijziging van het plan, stelt de FMF zich genoodzaakt te voelen in beroep te gaan. 8 augustus was de deadline voor het indienen van een beroep.

De FMF wil met dit beroep de wijze van uitvoering van dit plan aan de orde stellen met het oog op de ontwikkeling van andere toekomstige zonneparken. Gezien de omvang van het zonnepark heeft het volgens de organisatie een voorbeeldwerking voor andere plannen.

3 principes
De organisatie vindt dat de volgende 3 principes altijd moeten worden gehanteerd:

  1. Zorgvuldige locatie-afweging: bij de locatiekeuze zou landschappelijke inpassing en het koppelen met andere vormen van meervoudig grondgebruik, zoals zonnepanelen op daken, uitgangspunt moeten zijn. In het geval bij het nu voorliggende zonnepark ligt de locatie in een– landschappelijk gezien – zeer waardevol gebied: het voormalige beekdal het Kleindiep. De waterloop van dit beekdal is nog deels intact. Als hier zonnepanelen worden geplaatst, is het volgens de FMF niet meer mogelijk om dit beekdal te herstellen.
  2. Zuinig ruimtegebruik: wees zuinig op ruimte en geef prioriteit aan zonnepanelen op daken, bedrijventerreinen, geluidswallen en braakliggende gronden. In het geval van het park in Oosterwolde is er volgens de FMF geen sprake van zuinig ruimtegebruik. Op het nabijgelegen bedrijventerrein is geen zonnepaneel op de daken van de bedrijven noch op de braakliggende gronden te bekennen.
  3. Participatie omgeving: de FMF stelt het belangrijk te vinden dat een zonnepark samen met bewoners ontworpen en landschappelijk ingepast wordt. In het plan dat nu voorligt, is volgens de FMF geen sprake van participatie. De organisatie vindt in navolging van het Klimaatakkoord dat inwoners voor minstens 50 procent eigenaar moeten worden van een zonnepark.

2 beroepsgronden
Het beroep dat de FMF heeft ingediend gaat met name in op 2 beroepsgronden. Zo wordt er gesteld dat er ten onrechte geen onderzoek is gedaan naar alternatieve locaties. Dit is volgens de milieufederatie in strijd met de Verordening Romte van de provincie Fryslân. Daarnaast wordt er vastgesteld dat het plan geen invulling geeft aan blijvende herkenbaarheid van de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten, zoals vereist op grond van de Verordening Romte.

De FMF hoopt dat de rechtbank Noord-Nederland de besluiten vernietigt en de gemeente Ooststellingwerf zal verzoeken de locatiekeuze deugdelijk te motiveren.

GroenLeven: streven naar het maximale
'Wij hebben er kennis van genomen dat de Friese Milieu Federatie in beroep gaat tegen de verleende omgevingsvergunning', licht GroenLeven-woordvoerder Maarten de Groot toe. 'Wij streven altijd het maximale na wanneer het gaat om de juiste landschappelijke en maatschappelijke (bijvoorbeeld door onder andere participatie middels een gebiedsfonds zoals in dit geval) inpassing van zonne-energie.'

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
ECONNETIC zoekt:

Senior Consultant Windenergie

ECONNETIC zoekt een Senior Consultant Windenergie
32-40 uur per week • Driebergen-Rijsenburg
Polyglot zoekt:

Customer Support Technician

For its client Polyglot is looking for a Customer Support Technician NL/ENG
Fulltime • Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!