Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nieuw provinciebestuur Limburg wil zonnepanelen verplichten
foto: Limburg

Nieuw provinciebestuur Limburg wil zonnepanelen verplichten

De provincie Limburg heeft een nieuw bestuur. Het is het eerste zogenaamde provinciale extraparlementair college van Nederland. Het bestuurscollege wil onder meer zonnepanelen verplichten.

Een extraparlementair college is een college van Gedeputeerde Staten waarbij niet het partijlidmaatschap van de kandidaten doorslaggevend is, maar én draagvlak én de bestuurlijke en/of inhoudelijke expertise én geschiktheid. Een team bestuurders dat herkenbaar is voor Provinciale Staten en het vertrouwen krijgt van Provinciale Staten. In dit geval zijn de bestuurders afkomstig van CDA, VVD, PVV en Forum voor Democratie die samen 28 van de 47 zetels hebben in de Provinciale Staten. Maar omdat ze het niet op alle onderwerpen eens zijn, moet er per onderwerp naar een meerderheid in de Provinciale Staten gezocht worden.

Zonne-energie in coalitieakkoord
Een van de onderwerpen waarvoor men naar een meerderheid op zoek zal moeten, is zonne-energie. Over zonne-energie zijn 3 passages opgenomen in het coalitieakkoord.

  1. Duurzaamheidsladder: ‘Wij ontwikkelen een duurzaamheidsladder voor de opwek van duurzame energie waarbij een eerste voorkeur wordt uitgesproken voor de opwek in bebouwd gebied en langs infrastructurele werken waarbij wij voor de zonne-energie de lijn van de recent aangenomen motie Dik-Faber volgen. De duurzaamheidsladder wordt vastgelegd in de nog op te stellen provinciale Omgevingsvisie.’
  2. Vergunningen: ‘Daar waar wij als provincie vergunningverlenend zijn voor bedrijven en instellingen willen wij bij nieuwe vergunningen in de voorwaarden zonnepanelen op daken (loodsen, warehouses en dergelijke) verplicht stellen voor de initiatiefnemers en wij zullen gemeenten ook aansporen en steunen om dit via de vorming van Regionale Energiestrategieën (RES’en) en verduurzaming binnen de eigen gemeentegrenzen te doen. Tevens zullen wij daar ook vanuit onze formele handhavingstaak voor de grotere inrichtingen - gericht op het nemen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van binnen 5 jaar – hier actief invulling aan geven via de beide Regionale Uitvoeringsdiensten.’
  3. Dubbel grondgebruik: ‘In het kader van duurzaamheid zal ernaar toegewerkt worden om bij vergunningverlening voor bestaande en of nieuwe faciliteiten niet alleen zonne-energievoorzieningen maar ook actief waterbeheer mee te nemen. Dubbel grondgebruik zoals bijvoorbeeld industrie, wonen en parkeren in combinatie met energieopwekking (zonnecellen) geniet de voorkeur in plaats van zonneweiden in natuur- of landbouwgebied. Dit zal nader worden uitgewerkt in de duurzaamheidsladder.’
Nu in Solar Magazine

September 2019

Coolback wil de wereld veroveren met rendementsverhogende achterwand zonnepanelen Nieuwe BENG-eisen per 1 juli 2020 van kracht: ‘De tijd van schaampaneeltjes is definitief voorbij’ SDE++ biedt kansen voor zonnewarmte: subsidie...
Vacatures
Zonnepanelen op het dak BV zoekt:

(Assistent) Servicemonteur

Ben je op zoek naar een leuke en afwisselende (starters)baan? Dan ben je bij Zonnepanelen op het dak aan het juiste adres! Wij zijn ter uitbreiding van ons team op zoek naar een bereidwillige ( Assistent) Servicemonteur (fulltime) . Wie zijn wij?...
Fulltime (40 uur) - Barneveld, 3771 NR, Zwolleweg 9
NovaVolt B.V. zoekt:

Electricien

Elektricien niveau 3 (eerste monteur elektrotechniek) Regio: Oost Nederland Over NovaVolt Groene energie is de toekomst en hier zou iedereen gebruik van moeten maken. NovaVolt draagt bij aan een groener Nederland door de daken van onze...
Fulltime (40 uur) - Doetinchem, 7008AL61
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!