logo
wvhj2023
foto: © Dutch Scenery | Dreamstime.com
foto: © Dutch Scenery | Dreamstime.com
5 juni 2019

Motie over salderingsregeling en zonneladder tijdens congres Vereniging Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stemt vandaag tijdens het jaarcongres over een motie van de gemeente Veldhoven om een duidelijk beleid te creëren bij de uitrol van zonne-energie op daken.

De gemeente Veldhoven heeft de motie ingediend met ondersteuning van Helmond, Bladel, Laarbeek, Cranendonk, Bergeijk, Geldrop, Heeze, Eersel, Reusel, Nuenen en Drimmelen. De motie van de gemeente Veldhoven geeft aan dat het de voorkeur van de betrokken gemeenten heeft om zoveel mogelijk dakoppervlak en eventueel gevels te benutten voor de plaatsing van zonnepanelen om zo het ruimtebeslag voor de opwek van duurzame energie in de groene ruimte te beperken.

Salderingsregeling
De gemeente Veldhoven roept het bestuur van de VNG op om bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat te vragen om de opvolger van de salderingsregeling zo vorm te geven dat het aantrekkelijk wordt om voor zonnepanelen geschikte dakoppervlakken maximaal te benutten. De gemeenten willen van de minister hierover op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid. Ook wordt verzocht om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de nationale zonneladder (red. voortvloeiend uit de motie Faber) zodat er bij het opstellen van de Regionale Energiestrategieën (red. die opgesteld worden als onderdeel van het Klimaatakkoord) rekening mee kan worden gehouden.

‘Zonneladder niet juridificeren’
Het VNG-bestuur heeft als preadvies haar ledenvergadering meegegeven om de motie over te nemen. Daarbij meldt men tevreden te zijn met de invulling die aan de Sectortafel Elektriciteit is gegeven aan de opvolger van de salderingsregeling. Bovendien is de VNG voor de zonneladder samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het ministerie in overleg over de manier waarop de motie Faber ingevuld kan worden. ‘De VNG is geen voorstander van het juridificeren van de zonneladder. Dit zou namelijk betekenen dat gemeenten de verantwoordelijkheid van de nationale doelstelling voor hernieuwbare energie overnemen. De VNG is voorstander van het sturen op zon op dak door ondersteunend instrumentarium zo vorm te geven dat zon op dak een aantrekkelijke keuze is. Dit kan onder andere door de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+, red. vanaf 2020 SDE++) daarop af te stemmen. De SDE++ kan zo worden vormgegeven dat zon op dak ook daadwerkelijk kan concurreren met zon op land.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten