logo
wvhj2023
foto: WikiMedia
foto: WikiMedia
28 mei 2019

Motie Faber over zonneparken gewijzigd: geen stop op vergunningen voor nieuwe zonneparken

De motie Faber om voorlopig geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden toe te staan, is gewijzigd. De herziene motie vraagt enkel om toetsing aan de ophanden zijnde zonneladder.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Antoinette Laan-Geselschap (VVD) en Erik Ronnes (CDA) dienden afgelopen week een motie in om voorlopig geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden toe te staan.

Wel vergunningen, maar toetsen aan zonneladder
Direct na het bekend worden van de motie volgde een lobby vanuit de zonne-energiesector om de aanname van de motie door de Tweede Kamer tegen te houden. Holland Solar slaakte samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Energie-Nederland en Greenpeace Nederland een noodkreet. Zij informeerden de leden van de Tweede Kamer per brief dat de motie Faber om tijdelijk geen nieuwe vergunningen af te geven 3 tot 4 gigawattpiek aan zonneparken in gevaar zou brengen

Alle commotie die ontstond, heeft Faber doen besluiten om de motie, waar vanmiddag over wordt gestemd, te herzien. Met deze aangepaste motie verzoekt Faber de regering 'er met de decentrale overheden voor te zorgen dat, in de aanloop naar de Regionale Energiestrategieën, nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden worden getoetst aan de ophanden zijnde zonneladder of vooruitlopend op deze zonneladder zijn getoetst aan een vergelijkbaar door decentrale overheden vastgesteld afwegingskader'. 

Versnelling zon op daken
In de herziene motie verzoekt men de regering bovendien om de Tweede Kamer voor 1 juli te informeren over aanpassing van regelgeving die moet zorgen voor een versnelling van de uitrol van zonnepanelen op daken. Daarbij wil men tevens weten op welke wijze kaders conform de zonneladder worden meegegeven aan de Regionale Energiestrategieën;

Holland Solar toont zich content dat Kamerlid Faber heeft ingezien dat haar oorspronkelijke motie de zonne-energiesector veel schade zou berokkenen. 'We gaan nu graag met haar in gesprek om op constructieve wijze de zorgen weg te nemen die er leven over de uitrol bij zonneparken', aldus Amelie Veenstra, manager Beleid van Holland Solar.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten