Solar Magazine - Noodkreet Holland Solar: motie Faber brengt 3 tot 4 gigawattpiek aan zonneparken in gevaar
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Noodkreet Holland Solar: motie Faber brengt 3 tot 4 gigawattpiek aan zonneparken in gevaar

Noodkreet Holland Solar: motie Faber brengt 3 tot 4 gigawattpiek aan zonneparken in gevaar

Holland Solar slaakt een noodkreet en meldt de leden van de Tweede Kamer per brief dat de motie Faber om tijdelijk geen nieuwe vergunningen af te geven 3 tot 4 gigawattpiek aan zonneparken in gevaar brengt.

Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Antoinette Laan-Geselschap (VVD) en Erik Ronnes (CDA) dienden afgelopen week een motie in om voorlopig geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden toe te staan.

Klimaatdoelen onder druk
Holland Solar verzoekt samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Energie-Nederland en Greenpeace Nederland de Kamerleden om de motie nu niet te aanvaarden en verzoekt de initiatiefnemers om de motie tijdelijk aan te houden. ‘Het aannemen ervan zou een grote impact hebben op de sector, de energie- en klimaatdoelen voor 2020/23 onder druk zetten en ook de startpositie van het Klimaatakkoord verslechteren’, aldus de organisaties in de brief.

Daarnaast is volgens de sectororganisatie een gebalanceerde ontwikkeling van zonneparken op landbouwgrond goed voor de agrarische sector én nodig voor de energietransitie. Zonneparken in natuurgebieden zijn er niet, stellen de organisaties. ‘We kennen geen zonneprojecten op natuurgebieden, gerealiseerd noch gepland.’

3 tot 4 gigawattpiek
In de brief duiden de organisaties dat de motie Faber heel veel projecten op het allerlaatste moment doorkruist: voor vergunningverlening. ‘Het raakt projecten die vaak na jaren ontwikkeling met steun van de omgeving, inclusief lokale energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren, klaar zijn voor de laatste fase. Naast dat dit mogelijk de duurzame ambities van gemeenten frustreert, schrikt het ook investeerders af. Het is juist de bedoeling dat in de Regionale Energiestrategieën (RES’en) op lokaal niveau dit soort afwegingen worden gemaakt. De motie zou ook projecten kunnen blokkeren die inmiddels al een SDE+-beschikking hebben ontvangen. Dan is de impact op het investeringsklimaat voor zon-pv in Nederland nog meer funest. Het gaat om 3 tot 4 gigawattpiek aan projecten die nu op agrarische gronden in de vergunningsfase zitten.’

Naar schatting gaat het volgens de organisatie om 250 tot 300 miljoen euro aan kapitaal dat bij de uitvoering van de motie Faber niet wordt geïnvesteerd; inclusief vele miljoenen reeds geïnvesteerde bedragen.

3 SDE+-rondes geraakt
Als de motie aangenomen wordt en vervolgens door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar beleid vertaald wordt, kunnen gemeenten tot de definitieve vaststelling van de RES’en in 2020 geen vergunningen meer verlenen voor zonneparken. ‘Dat betreft nagenoeg alle veldopstellingen op landbouwgrond’, schrijven de 4 organisaties in de brief aan de Kamerleden. ‘Het exacte deel landbouwgrond van alle projecten is niet bekend; indicatief 50 procent. De motie zal in ieder geval de projecten voor 3 SDE+-rondes raken doordat er géén vergunde projecten zullen zijn om aanvragen in te dienen.’

Daarbij gaat het om de subsidierondes voor het najaar van 2019 en het voor- en najaar van 2020. ‘We schatten dit op 3 tot 4 terawattuur aan projecten’, schrijft men. ‘Dit heeft een effect van 0,6 procent op de verduurzaming van de totale energievoorziening en brengt het doel van 14 procent duurzame energie in 2020 en het doel van 16 procent duurzame energie in 2023 verder uit beeld.’

‘Wacht op Kamerbrief over zonneladder’
Ten slotte vragen de organisaties in de brief de Kamerleden om te wachten op een Kamerbrief die aanstaande is over de zonneladder. ‘In de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (ontwerp-NOVI) zal een voorkeursvolgorde worden opgenomen voor zon-pv. De brief die ingaat op de uitvoering van de motie zonneladder zal ook binnenkort naar de Tweede Kamer komen. Wij verzoeken u hierop te wachten en dit ook te beschouwen alvorens een besluit te nemen over de zeer ingrijpende motie Faber.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
Zonnefabriek zoekt:

Hoofd Uitvoer

32-40 uur - Amsterdam
Zonnefabriek zoekt:

Elektricien (niveau 3)

32-40 uur - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!