logo
wvhj2023
site: © Dragan Dorbas | Dreamstime.com
site: © Dragan Dorbas | Dreamstime.com
27 mei 2019

Groningen onderzoekt alternatieven aardgas: warmtenet, warmtepompen en zonnepanelen serieuze opties

De gemeente Groningen, Gasunie Transport Services en Enexis Netbeheer hebben laten onderzoeken wat het beste alternatief is voor aardgas in de stad. Een warmtenet maar ook warmtepompen met zonnepanelen zijn opties.

De onderzoekers gebruikten 2 rekenmodellen, met zodoende verschillende conclusies per wijk. Het onderzoek, uitgevoerd door adviesbureaus CE Delft en Quintel, moet voor de gemeente Groningen een basis bieden om een Transitievisie Warmte op te stellen.

All-electric
Als alternatief zijn er een aantal warmtebronnen en -technieken aan te wijzen, waarvan CE Delft en Quintel er 3 hebben onderzocht: een warmtenet, all-electric met een elektrische warmtepomp plus zonnepanelen en ten slotte een hybride warmtepomp, waarbij de piek wordt opgevangen door groen gas. Voor elke wijk in Groningen is gekeken wat technisch en economisch het gunstigste alternatief zou zijn. Daarnaast is gekeken wat het aanbod van de benodigde energiebronnen is in de regio, en de capaciteit op het elektriciteitsnet.

Zon op daken
Een warmtenet lijkt volgens de onderzoekers in ieder geval in de binnenstad het meest logische alternatief. Voor het noordoosten van de stad lijkt een hybride optie onvermijdelijk. Daarnaast concluderen de onderzoekers dat het aantal zonnepanelen op daken sowieso zal toenemen en dat het elektriciteitsnet hier niet voldoende capaciteit voor heeft. Een oplossing kan volgens de onderzoekers gevonden worden in de opslag van elektriciteit in de vorm van groene waterstof. 300 gigawattuur groene waterstof zou hiervoor nodig zijn.

Openingsbod
Het project heeft geresulteerd in een voorkeursalternatief voor een deel van de wijken in Groningen. Het Groningse college van burgemeester en wethouders zal deze zomer, mede op basis van dit onderzoek, een ‘openingsbod’ voor alle wijken van de gemeente aan de gemeenteraad presenteren. Met het openingsbod gaat de gemeente vervolgens de wijken in, te beginnen in de wijken die als eerste van het aardgas af kunnen. Samen met bewoners, woningcorporaties, bedrijven, netbeheerders en andere belanghebbenden worden in deze wijken de mogelijkheden verder uitgewerkt tot concrete wijkenergieplannen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten