Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Groningen eerste provincie met nieuw bestuur: zonneparken in veenoxidatiegebieden
foto: Provincie Groningen

Groningen eerste provincie met nieuw bestuur: zonneparken in veenoxidatiegebieden

De provincie Groningen is de eerste provincie die na verkiezingen een nieuw bestuur heeft. Het bestuursakkoord laat zien dat Groningen onder meer de komst van zonneparken in de veenoxidatiegebieden wil onderzoeken.

‘Verbinden, versterken, vernieuwen’ is de titel van het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66. De kandidaat-gedeputeerden zijn Nienke Homan (GroenLinks), Tjeerd van Dekken (PvdA), Henk Staghouwer (ChristenUnie), Mirjam Wulfse (VVD), Patrick Brouns (CDA) en Fleur Gräper-van Koolwijk (D66). GroenLinks wordt daarbij verantwoordelijk voor het belangrijke dossier van Energietransitie en Regionale Energiestrategie (RES).

Daken en coöperaties
Energiecoöperaties worden ondersteund bij hun professionalisering en krijgen steun via de mogelijkheden van het bestaande fonds Het Nieuwe Doen. In het bestuursakkoord staat hierover het volgende: ‘Het opwekken van zonne-energie op daken wordt ook gestimuleerd, zowel voor particulieren (huurders en eigenaren) als voor bedrijven (vervanging asbest et cetera), verenigingen en kerken. Hierbij kijken wij naar de mogelijkheden van voorfinanciering.’

De aanleg van zonneparken dan wel het plaatsen van zonnepanelen wordt bij voorkeur gerealiseerd op leegstaande bedrijventerreinen of gebouwen zoals daken om het zogenaamde dubbelgebruik te stimuleren. Ook mogen zonnepanelen van het bestuur geplaatst worden op minder productieve gronden en stroken langs snelwegen of spoorlijnen. Landbouwgronden worden niet uitgesloten, maar genieten niet de eerste voorkeur.

Landschappelijke inpassing
Zonneparken krijgen via een apart hoofdstuk zelfs ruimschoots de aandacht. In het bestuursakkoord stellen de politieke partijen een plan te gaan maken om de veenoxidatiegebieden te gebruiken voor het behalen van de klimaatdoelstelling. ‘Wij dienen hiermee een dubbel doel: ten eerste vermindering van CO₂-uitstoot, ten tweede de plaatsing van bijvoorbeeld zonneparken. Uiteraard wel onder de voorwaarde van goede landschappelijke inpassing en draagvlak van inwoners, boeren en terreinbeheerders’, aldus het coalitieakkoord.

Om het gestelde doel van CO₂-reductie te realiseren, is volgens het nieuwe provinciebestuur niet alleen energiebesparing, wind op zee, duurzame warmte en (groene) waterstof nodig. ‘Additioneel is zon op land en wind op land nodig. Wij realiseren ons dat de discussie rondom duurzame-energieproductie op land vraagt om zorgvuldig beleid, waarbij het uitgangspunt dat de lusten en de lasten rondom de productie van duurzame energie beter moeten worden verdeeld. De wijze waarop hier aandacht voor is, bepaalt in grote mate de wijze waarop de komst van de productie van duurzame energie ervaren en geaccepteerd wordt. Het gaat daarbij zowel om de mate waarin een deel van de opbrengsten ten goede komt aan de omgeving als de mate waarin de omgeving betrokken is bij de totstandkoming en de ruimtelijke invulling. Daarbij is van belang dat in het klimaatakkoord is opgenomen dat ten minste 50 procent van de duurzame-energieproductie in een participatieve vorm gerealiseerd moet worden. Dat kan dichtbij, bijvoorbeeld bij dorpen, maar ook in participatieve zin verder weg, door deelname aan een wind- of zonnepark.’

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
Zon Advies Nederland zoekt:

Installateur zonnepanelen en elektricien(s)

Zon Advies Nederland zoekt Installateur zonnepanelen en elektricien(s)
Fulltime • Regio Gelderland
Solnet Group zoekt:

Cleantech Sales Manager / Sales Manager of Smart Solar Solutions

Solnet Group zoekt een Cleantech Sales Manager / Sales Manager of Smart Solar Solutions
Fulltime • Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!