Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Omgevingsvergunningen voor 2 drijvende zonneparken GroenLeven in Zwolle ter inzage
foto: Ruimtelijkeplannen

Omgevingsvergunningen voor 2 drijvende zonneparken GroenLeven in Zwolle ter inzage

Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben 2 omgevingsvergunningen voor drijvende zonneparken van GroenLeven ter inzage gelegd. Het gaat om een zonnepark aan de Bomhofsplas en de Sekdoornse Plas.

Op de Bomhofsplas wil GroenLeven een zonnepark realiseren van maximaal 20 hectare, waarvoor eerder al een verklaring van geen bedenkingen werd afgegeven. Het gemeentebestuur wil hiertoe de vergunning afgeven voor ‘het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een drijvend zonnepark, bestaande uit verplaatsbare zonne-energiesystemen en een middenspanninginkoopstation op de wal (uitgebreide procedure)’.

Zandwinlocatie
De zienswijzen die door belanghebbenden eerder werden ingediend tegen het zonnepark, hebben ertoe geleid dat de ruimtelijke onderbouwing en de natuurtoets op punten zijn aangescherpt en verduidelijkt. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 april tot en met 7 juni 2019 ter inzage.

De Bomhofsplas is een zandwinlocatie van het bedrijf Dekker. De opgewekte elektriciteit is onder meer bedoeld voor het gebruik van de zandwinlocatie. Het drijvende zonnepark zal bestaan uit modules met zonnepanelen die als legostenen gekoppeld kunnen worden. Deze zijn verplaatsbaar, zodat de zandzuiger voldoende manoeuvreerruimte heeft en de zandwinning ter plaatse niet gehinderd wordt. Een kabel voor het plan zal worden geplaatst in de kabeltracés langs de wegbermen. Bij het zonnepark komt ook een transformatorstation.

Onderwaterkorven en participatie
Tijdens het proces dat voorafgegaan is aan de terinzagelegging van de vergunning is duidelijk geworden dat het toevoegen van drijvende, afschermende bakken met riet om het zonnepark heen, visueel niet gewenst is op open water. Wel zal GroenLeven onderwaterkorven gaan inzetten om het onderwaterleven te stimuleren. Er worden in totaal 10 biohutten aangebracht. Deze biohutten bieden mogelijkheden voor de aangroei van fytobenthos (red. vastzittende algen), niet-wortelende waterplanten en macrofaunasoorten zoals zoetwatermosselen. Onder deze omstandigheden kunnen zoöplankton en jonge vis schuilplaatsen vinden.

Voor omwonenden binnen een straal van 300 meter van het zonnepark of met een directe zichtrelatie op het zonnepark bestaat de mogelijkheid om tegen kostprijs een zonnepaneelsysteem te kopen bij Groenleven. Wie hiervan niet gebruik wil maken, kan in plaats daarvan een eenmalige vergoeding van 500 euro aanvragen. Naast dit aanbod is er de mogelijkheid voor alle inwoners van Zwolle om financieel te participeren in het zonnepark. Voor het doen van dit aanbod werkt Groenleven samen met Blauwvinger Energie en Zonnepanelendelen.nl.

Tweede zonnepark
Ook voor de tweede locatie waar GroenLeven een drijvend zonnepark wil realiseren, is de omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Deze behelst ‘een drijvend zonnepark, bestaande uit verplaatsbare zonne-energiesystemen en bijbehorende installaties (uitgebreide procedure)’. Ook deze vergunning ligt van 26 april tot en met 7 juni 2019 ter inzage.

Voor dit zonnepark werkt GroenLeven samen met zandwinbedrijf Roelofs. Het zonnepark moet gerealiseerd worden op de zandwinplas in de Sekdoornse Plas. De zandwinlocatie is gevestigd aan de Nieuwe Weteringkade/Sekdoornsedijk in de gemeente Zwolle. De opgewekte elektriciteit is onder meer bedoeld voor eigen gebruik op de locatie. Ook zal mogelijk elektriciteit worden geleverd aan de grootgebruikers in de omgeving of aan het elektriciteitsnet.

Het drijvende zonnepark zal bestaan uit modules met zonnepanelen die als legostenen gekoppeld kunnen worden tot een park van maximaal 11,5 hectare. Een enkele module heeft een opgesteld vermogen van circa 2,0 à 2,5 megawattpiek. Het zonnepark zal bestaan uit meerdere systemen met een gezamenlijk opgesteld vermogen van maximaal 15 megawattpiek. Tussen de modules worden lichtstraten toegepast van circa 5 tot 10 meter breed. Het zandwinningsgebied ligt ten zuidoosten van de stad Zwolle. Ter plaatse wordt al een aantal jaren zand en grind gewonnen in de plas die ongeveer 35 hectare groot is.

GroenLeven biedt omwonenden ook bij dit zonnepark de mogelijkheid om in het zonnepark te participeren. Hiervoor is GroenLeven bereid om bij voldoende belangstelling een obligatielening uit te geven zodra de omgevingsvergunning voor het zonnepark is verleend.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2021

De Marktgids Zonne-energie 2021 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt gaat nieuw tijdperk in, Nederlandse zonne-energiemarkt na coronacrisis klaar voor...
Vacatures
kWh People zoekt:

Technisch Manager Solar

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Zelfstroom Montage zoekt:

Werkvoorbereider Elektrotechniek

Fulltime (40 uur) - 1507 CK
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!