Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gemeentebestuur Dalfsen maakt weg vrij voor zonnepark Lemelerveld
foto: © Fabian Plock | Dreamstime.com

Gemeentebestuur Dalfsen maakt weg vrij voor zonnepark Lemelerveld

Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen is akkoord met het in procedure brengen van het zonnepark in Lemelerveld. Het zonnepark kent een omvang van ongeveer 3 hectare.

Het zonnepark ten noordoosten van de kern Lemelerveld is positief beoordeeld door het bestuurscollege. De vrijwilligers van de lokale energiecoöperatie Duurzaam Leefbaar Lemelerveld zijn jaren bezig geweest met de voorbereiding. De omgevingsvergunning is aangevraagd en inmiddels in behandeling genomen. Het bestuurscollege is nu bereid om een verklaring van geen bedenkingen aan te vragen bij de gemeenteraad. In april zal de gemeenteraad zich hierover buigen.

De gemeente meldt hierover het volgende: ‘Grote zonneparken hebben de afgelopen jaren de gemoederen in de gemeente Dalfsen flink beziggehouden. Het zonnepark in Lemelerveld heeft een relatief klein oppervlak en de bouwhoogte van de panelen is laag en blijft onder de 1,5 meter. De ligging is ten noorden van de Waterinkweg, op ruime afstand van de woningen. Door de groene aankleding past het park goed bij de omgeving en het landschap. Tot slot komen de opbrengsten geheel ten goede aan het dorp.’

Het zonnepark in Lemelerveld past binnen het herijkte beleid grootschalige opwek duurzame energie, dat deze maand is besproken binnen de gemeenteraad. In december 2018 heeft de gemeenteraad van Dalfsen tot deze herijking besloten en daarbij ook besloten om voorlopig geen nieuwe voorstellen voor grootschalige opwek van duurzame energie in behandeling te nemen. Voor 5 plannen waarover al overleg met de gemeente was gevoerd, werd een uitzondering gemaakt. Deze initiatiefnemers hebben tot 1 april 2020 de tijd gekregen om tot realisatie te komen. Het zonnepark in Lemelerveld is 1 van deze 5 plannen. Vergunningaanvragen voor nieuwe initiatieven voor grootschalige opwek van duurzame energie worden voorlopig nog afgewezen, in afwachting van definitieve besluitvorming over het nieuwe beleid.

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
HRsolar zoekt:

Business development manager

HRsolar zoekt een business development manager
Fulltime • De Lier
Zonnegilde zoekt:

Project Engineer PV-installaties

Zonnegilde zoekt een Project Engineer PV-installaties
Fulltime • Kampen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!