Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Motie in Tweede Kamer voor tenders van zonneparken op rijksgronden
foto: CDA

Motie in Tweede Kamer voor tenders van zonneparken op rijksgronden

De Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA), Matthijs Sienot (D66) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) hebben een motie ingediend om tenders te starten voor zonneparken op rijksgronden.

Mulder diende deze week ook een motie in om de gebrekkige netcapaciteit aan te pakken. De motie over de tenders ligt in het verlengde van deze motie.

De motie luidt als volgt: ‘overwegende dat steeds meer zonnevelden gerealiseerd worden in Nederland; constaterende dat bij de realisatie van deze zonnevelden tegen knelpunten zoals gebrekkige netcapaciteit aangelopen wordt; constaterende dat het publiek tenderen van windparken op zee zeer succesvol is gebleken; overwegende dat het tenderen van zonnevelden, op gronden in eigendom van de rijksoverheid verschillende voordelen kan hebben zoals beter concurrerende prijzen en voorspelbaarheid voor de netcapaciteit; overwegende dat zonnevelden snel rendabeler worden en interessant zijn voor energieopwekking, zeker in combinatie met andere functies van de grond; verzoekt de regering om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om zonnevelden publiek te tenderen op rijksgronden en -gebouwen met inachtneming van de zonneladder en daar de Kamer over te informeren voor het zomerreces.’

Minister Wiebes toonde in reactie op de motie enige verbazing. ‘Het was oorspronkelijk een onderwerp van de heer Sienot, waar hij zich zorgen over maakte. Ik vind dit een verstandige oproep. Het pilotprogramma voor hernieuwbare energie doet precies dit. Ik laat het oordeel over deze motie graag aan de Kamer.’

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
Janszon zoekt:

Coördinator Service en Onderhoud zonne-energie

Janszon zoekt een coördinator Service en Onderhoud zonne-energie in Amsterdam
24-36 uur • Amsterdam
Sungevity zoekt:

Technisch Manager Solar

Sungevity zoekt een Technisch Manager Solar
Fulltime • Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!