logo
wvhj2023
(foto: St. Joseph)
(foto: St. Joseph)
6 december 2018

CE Delft: Nederland mist CO2-doelstelling met 10 procent, salderingsregeling langer handhaven

CE Delft stelt dat Nederland zijn CO2-doelstelling van 25 procent reductie in 2020 met 10 procent dreigt te missen. Als maatregel stelt men onder meer het handhaven van de salderingsregeling voor zonnepanelen voor.

De economische groei haalt volgens CE Delft de tot nu toe genomen maatregelen onderuit. Aan de Klimaattafels waar de hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord gemaakt wordt, zijn volgens de onderzoekers van CE Delft, Berenschot en Kalavasta  (red. die het rapport maakten in opdracht van de NVDE) voldoende technieken benoemd die kunnen leiden tot de emissiereductie van 49 procent in 2030. Maar nagenoeg alle opties zijn nodig om het doel te halen en zonder beleidsinstrumenten zullen deze maatregelen niet gerealiseerd worden. Pas als bedrijven of burgers een rendabele investering zien zullen ze, als ook andere hindernissen zijn opgeruimd, gaan investeren. Over het missen van het doel schrijft men: 'Er is een forse CO2-reductie nodig en het moet snel want nu zitten we nog op een reductie van 13 procent (2017, waarbij emissiereductie tot op heden voornamelijk toe te schrijven is aan andere broeikasgassen dan CO2) en in 2020 waarschijnlijk niet verder dan 15 procent in plaats van de door de rechter opgelegde 25 procent. Dit betekent dat met het beleidsinstrumentarium niet 48,7 megaton broeikasgassen moet worden gereduceerd maar eerder 65 megaton per jaar in 2030.'

Salderingsregeling handhaven
In het rapport stelt men dat de Energiebelasting in stappen voor aardgas omhoog moet met een verhoging van 20 eurocent tot 2025 (1e schijf) en de energiebelasting voor elektriciteit in diezelfde periode met 5 eurocent omlaag moet. Dit heeft een directe invloed op zonnepaneeleigenaren, die mogen door het afbouwen van de energiebelasting op elektriciteit dan immers minder gaan salderen. Anderzijds biedt dit ook kansen. CE Delft meldt hierover in het rapport: 'De salderingsregeling blijft gehandhaafd doordat de energiebelasting op elektriciteit fors wordt verlaagd' en 'voortzetten van de salderingsregeling voor zon-pv wordt langer mogelijk doordat de energiebelasting op elektriciteit omlaag gaat.' Het behoud van de salderingsregeling inclusief een verlaging van de energiebelasting volgt volgens de onderzoekers de kostprijsverlaging van de zonnepaneelsystemen.

SDE+ tot 2025
Voor de industrie pleiten de onderzoekers voor een subsidietender - naast de SDE+-regeling en met een budget van circa 1 miljard euro per jaar - voor alle CO2-reductie; oftewel techniekonafhankelijk dus zowel elektrificatie, CO2-opslag als waterstof en andere technieken. De SDE+-regeling moet bovendien gehandhaafd blijven tot aan 2025. Hierover schrijft men: 'De SDE+-tenderregeling is succesvol gebleken en dient dan ook gehandhaafd te worden tot aan 2025. Door het succes van de regeling zullen de subsidiebedragen, die nodig zijn voor diverse technologieën steeds lager worden en ontstaat er ruimte om de SDE+ te verbreden naar andere emissiereductietechnieken. ... Om niet alleen elektriciteit te verduurzamen maar ook gas en warmte zou de SDE+ gesegmenteerd kunnen worden in aparte bedragen voor groengas, CO2-vrije elektriciteit, CO2-vrije warmte.Om niet alleen elektriciteit te verduurzamen maar ook gas en warmte zou de SDE+ gesegmenteerd kunnen worden in aparte bedragen voor groengas, CO2-vrije elektriciteit, CO2-vrije warmte.'

Uitvoeringsverplichting zon
De onderzoekers hebben ten slotte nog een belangrijke mededeling over de Regionale Energie Strategieën die provincies en gemeenten gaan opstellen naar aanleiding van het Klimaatakkoord: 'De provincies en/of gemeenten zullen na het opstellen van een Regionale Energie Strategie een uitvoeringsverplichting moeten krijgen om de geplande zonne- en windenergie te realiseren.' Minister Wiebes liet eerder al blijken aan een verplichting te denken via een landelijke verdeelstrategie.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten