logo
wvhj2023
(foto: Brabant)
(foto: Brabant)
19 november 2018

Minister Wiebes: ‘Zonnepanelen blijven voor sportclubs ook bij terugleversubsidie rendabel’

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stelt dat zonnepanelen ook na de invoering van de terugleversubsidie (red. ter vervanging van de salderingsregeling) rendabel blijven.

De sportclubs van Noord-Nederland trokken enige tijd geleden in noordelijke media aan de bel vanwege de vervanging van de salderingsregeling. Door de invoering van de terugleversubsidie zouden zonnepanelen voor sportclubs niet meer rendabel zijn.

Minister Wiebes schrijft naar aanleiding van Kamervragen van PvdA-Kamerlid William Moorlag het volgende: ‘Eén van de uitgangspunten voor de terugleversubsidie is dat investeringszekerheid geborgd blijft doordat een gemiddeld zon pv-systeem van een huishouden een simpele terugverdientijd van circa 7 jaar zal hebben. Bij de berekening van de subsidietarieven zal rekening worden gehouden met de huidige schuif in de energiebelasting zoals opgenomen in het regeerakkoord. Ook wordt voor de terugleversubsidie gerekend met een aantal verschillende zon pv-systemen bij de utiliteit om deze nieuwe regeling ook passend te maken voor verschillende grotere zon pv-projecten. Op basis hiervan verwacht ik dat deze nieuwe regeling ook voor sportclubs voldoende financieel aantrekkelijk zal blijken. Daarom zie ik geen noodzaak voor het treffen van verdere voorzieningen voor sportverenigingen die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen.’

Over de salderingsregeling en de postcoderoosregeling schrijft de minister het volgende: ‘Ik vind dat het huidige instrumentarium ter stimulering van lokale zonne-energie verbeterd kan worden. Ik streef daarbij naar een eenduidig, samenhangend en toekomstbestending stimuleringsbeleid met oog voor de betaalbaarheid van de energietransitie als geheel. Ik onderzoek momenteel – onder andere naar aanleiding van de evaluaties van de salderingsregeling en de postcoderoosregeling – hoe een nieuwe stimuleringsregeling optimaal vormgegeven kan worden en hoe nieuwe projecten van energiecoöperaties kunnen worden opgenomen in de opvolger van de salderingsregeling.’

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer in juni 2018 per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie. De terugverdientijd van zonnepanelen blijft daarbij volgens de minister circa 7 jaar. Wiebes heeft in september echter aangegeven dat de salderingsregeling naar alle waarschijnlijkheid pas in 2021 wordt vervangen omdat de implementatie van de terugleversubsidie meer tijd vergt.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten