Solar Magazine - Minister Ollongren over zon op land: ‘Zorgen bekend, zorgvuldige afweging belangrijk’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Ollongren over zon op land: ‘Zorgen bekend, zorgvuldige afweging belangrijk’
(foto: Rijksoverheid)

Minister Ollongren over zon op land: ‘Zorgen bekend, zorgvuldige afweging belangrijk’

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken stelt in antwoord op Kamervragen van de VVD te pleiten voor een zorgvuldige afweging van de verschillende doelen en belangen bij grondgebonden zonneparken.

De Kamerleden Laan-Geselschap en Weverling stelden diverse vragen over de invloed van zonneparken op de natuur. De minister schrijft in het antwoorden op de vragen onder meer: ‘Ik herken de genoemde zorgen en vind het daarom belangrijk dat bij plaatsing van (grootschalige) zonneparken niet alleen oog is voor de positieve effecten op klimaat, maar dat ook gekeken wordt naar effecten op kwetsbare natuur, bodemleven, koolstofgehalte in de bodem en landschap. Omdat de ecologische effecten van zonneparken samenhangen met de uitgangssituatie van de betreffende locatie en bodem (meer of minder rijk aan natuur) en de wijze waarop ze worden ingericht, kunnen hier geen algemene uitspraken over worden gedaan. Zo is bekend dat vleermuizen hinder kunnen ondervinden van panelen die in een plat vlak worden geplaatst. Ook is bekend dat het gebrek aan licht onder zonnepanelen effect heeft op het leven onder deze panelen. Tegelijk kan het slim plaatsen van zonnepanelen mogelijk bijdragen aan meer biodiversiteit als de gronden eronder en ertussen extensiever worden gebruikt dan voorheen.’

Omgevingsvisie
Vanwege de diversiteit pleit de minister voor een zorgvuldige afweging van de verschillende doelen en belangen, waaronder die van natuur en biodiversiteit, en ook een zorgvuldige omgang met vruchtbare landbouwgronden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volgens haar primair bij gemeenten en provincies. Verder stelt Ollongren dat zowel daken als gronden benut moeten dan wel kunnen worden. ‘Het heeft mijn voorkeur dat voor zonnepanelen eerst daken van gebouwen zoveel mogelijk worden benut en daarnaast gebieden met lage landschappelijke, ecologische of landbouwkundige waarden, zoals industrieterreinen en langs infrastructuur.’ De minister verwijst in dit kader naar de uitwerking van het Klimaatakkoord en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI): ‘Het doel van deze uitgangspunten is het bevorderen van een zorgvuldige afweging van doelen en belangen bij ruimtegebruik voor de energietransitie in relatie tot ruimtegebruik voor andere ruimtelijke opgaven. Bij deze afweging gelden de inrichtingsprincipes uit het kabinetsperspectief op de NOVI, waaronder het zoveel mogelijk combineren van oplossingen voor verschillende opgaven en het zo dicht mogelijk bij elkaar brengen van vraag en aanbod van energie om ruimtelijke afwenteling te voorkomen.’

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
Agrozon BV zoekt:

Verkoopadviseur Particulier

Fulltime (40 uur) - Oud Gastel
Dijkman Zonne-energie zoekt:

Elektromonteur Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Heino, 8141 GN 23
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!