Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Kabinetsperspectief Nationale omgevingsvisie: zonneweides nodig om klimaatdoelen te halen
(foto: Rijksoverheid)

Kabinetsperspectief Nationale omgevingsvisie: zonneweides nodig om klimaatdoelen te halen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft het Kabinetsperspectief voor de Nationale Omgevingsvisie gepresenteerd. 3 onderwerpen staan centraal: energietransitie, verstedelijking en landbouw.

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Als voorloper op deze visie is het kabinetsperspectief op de NOVI naar de Tweede Kamer gestuurd. De volledige NOVI over alle aspecten die nationaal in de leefomgeving van belang zijn, zal naar verwachting begin 2019 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Zonneweides onmisbaar
Over zonneparken schrijft men het volgende in het kabinetsperspectief NOVI: ‘Zonneweiden concurreren met andere belangrijke ruimteclaims, waaronder landbouw en natuur. Vergeleken bij windmolens is de energieopbrengst per vierkante meter van zonneweiden lager. Door het maximaal benutten van het beschikbare dakoppervlak in de gebouwde omgeving wordt efficiënter gebruikgemaakt van de schaarse ruimte. Zonnepanelen op daken, en andere innovaties in de gebouwde omgeving, geniet dan ook de voorkeur. Toch blijft ook grootschalige ontwikkeling met windmolens en zonneweides nodig om de doelen te halen. Clustering van windmolens en grotere zonneweiden in het landelijk gebied voorkomt versnippering. Daarom moeten mogelijkheden hiertoe worden verkend, ook bovenregionaal. Belangrijke criteria bij de keuze en inpassing van deze grotere locaties zijn de aard van het landschap, water,  bodemgesteldheid en het efficiënt koppelen van vraag en aanbod.’

Onderwerpen uitwerken
De komende tijd worden de 3 centrale onderwerpen uitgewerkt met medeoverheden, burgers en maatschappelijke partijen.

  1. Energietransitie: het verduurzamen van de energievoorziening en het investeren in hernieuwbare energie: wind- en zonne-energie en geothermie (aardwarmte).
  2. Verstedelijking: jaarlijks moeten er circa 75.000 woningen bijgebouwd worden op de plekken waar ook de vraag groot is. Plekken die goed bereikbaar moeten zijn over de weg en met het openbaar vervoer, en binnenstedelijk bijvoorbeeld ook lopend en op de fiets.
  3. Landbouw: De land- en tuinbouw worden onderdeel van een circulair voedselsysteem, waarin de grondgebondenheid van de landbouw wezenlijk is, landbouw en natuur elkaar versterken en de cultuurhistorische waarden van het landschap behouden blijven.
Nu in Solar Magazine

September 2018

De september-editie van Solar Magazine bevat artikelen over: GroenLeven schaalt op na bundeling van krachten met BayWa r.e.: ‘Meer dan 95 procent van onze beschikte SDE+-projecten wordt gebouwd’ Zon op Infra beleeft vliegende...
Vacatures
Zelfstroom zoekt:

Meewerk Stage IT

Zelfstroom biedt een Meewerk Stage IT aan
Fulltime • 's-Hertogenbosch
Zon Advies Nederland zoekt:

Topadviseur zonnepanelen franchise

Zon Advies Nederland zoekt een topadviseur zonnepanelen franchise
Fulltime • Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!