Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Overheid wil zonne-energie op agrarische rijksgronden, 164 pachters mogen zon op hoeven plaatsen
(foto: Rijksoverheid)

Overheid wil zonne-energie op agrarische rijksgronden, 164 pachters mogen zon op hoeven plaatsen

Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd agrarische gronden van de Rijksoverheid in te willen zetten voor onder meer zonne-energie.

‘De majeure opgaven op het vlak van onder meer duurzaamheid, energietransitie, de wateropgave en voedselvoorziening zijn aanleiding om het beleid voor agrarische gronden van de Staat opnieuw te bezien en binnen het actuele bredere politiek-bestuurlijke en maatschappelijke perspectief te plaatsen’, schrijft Knops aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris hanteert hierbij 2 uitgangspunten: de gronden op dusdanige wijze inzetten dat deze bijdragen aan een optimaal financieel en maatschappelijk rendement (gerelateerd aan de strategische opgaven van het regeerakkoord van dit kabinet) en aansluiten bij bodemstrategie Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit.

In zijn brief refereert Knops aan de Structuurvisie Zon van de provincie Flevoland: ‘De gemeenten wordt hiermee een beleidskader aangereikt om hun aandeel in het duurzaam opwekken van energie te realiseren. De provincie heeft berekend dat er een energiemix nodig is, waarbij 1/3 van de totale behoefte aan hernieuwbare energie door middel van zonne-energie wordt opgewekt. Daarvan wordt 2/3 op daken gerealiseerd en 1/3 op grondpercelen. Van de gronden zal ongeveer 30 procent binnen de bebouwde kom zijn gesitueerd, terwijl de rest in het buitengebied moet worden gevonden. Vooralsnog heeft de provincie een maximum oppervlakte van 1.000 hectare in het buitengebied gesteld. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft circa 22 procent van de grond in Flevoland in eigendom. Een deel van de strategische gronden van het Rijksvastgoedbedrijf kan voor het opwekken van zonne-energie worden ingezet. Daarbij zal worden bezien of en op welke wijze gelijktijdig andere maatschappelijke opgaven kunnen worden gerealiseerd zoals op het gebied van de natuurontwikkeling en de waterrobuuste inrichting van het gebied.’

Knops stelt verder aan pachters ruimte willen geven voor het plaatsen van zonnepanelen op daken: ‘Het is mijn voornemen om in beginsel toestemming te geven aan de pachters van de 164 hoeven die eigendom zijn van de Staat, om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de boerderijen en de erfopstallen. Deze investeringen in hernieuwbare energieopwekking kunnen als pachtersinvestering worden aangemerkt. Aan het einde van de pacht zal vervolgens worden vastgesteld in hoeverre de waarde van  het verpachte vdoor de investering is verbeterd en of het Rijksvastgoedbedrijf in verband met deze verbetering een vergoeding is verschuldigd aan de pachter.’

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Maart 2021

​Nieuwe versie NEN 7250 en nieuwe norm brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil op komst: ‘Nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil lost veel problemen op’ Consortium wil binnen...
Vacatures
PVO International zoekt:

Financieel Administratief Medewerker

Fulltime (40 uur) - Rosmalen
Zonnefabriek zoekt:

Medewerker Customer Care & Support (32 - 40uur)

32-40 uur - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!