Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Wiebes over SDE+ 2018: ‘Ruim 300 aanvragers trokken zon-pv-project in’

Minister Wiebes over SDE+ 2018: ‘Ruim 300 aanvragers trokken zon-pv-project in’

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldt dat een fors aantal indieners van een subsidieaanvraag voor zon-pv in de voorjaarsronde van de SDE+-regeling zijn aanvraag zelf weer heeft ingetrokken.

Minister Wiebes stelt dit in een brief aan de Tweede Kamer waarmee hij de Kamerleden informeert over de resultaten van de openstellingsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in het voorjaar van 2018 en over punten uit het Algemeen Overleg Energie & Klimaat. In dit laatste overleg zei minister Wiebes deze maand toe de salderingsregeling met 1 jaar te willen verlengen omdat de invoering van de terugleversubsidie vertraging oploopt.

In de voorjaarsronde van SDE+-regeling 2018 werd 1,7 gigawattpiek zon-pv goedgekeurd, 870 megawattpiek afgewezen en is er 2,4 miljard euro budget overgebleven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) riep afgelopen maart organisaties die nog geen beschikking of afwijziging haddenontvangen voor hun subsidieaanvraag in de najaarsronde van 2017 op, om hun aanvraag opnieuw in te dienen. Die oproep heeft mogelijk tot het grote aantal teruggetrokken aanvragen in de voorjaarsronde geleid.

In zijn Kamerbrief schrijft minister Wiebes nu het volgende: ‘Naast de toegekende beschikkingen zijn er 328 projecten door de aanvrager ingetrokken, vrijwel uitsluitend zonne-energieprojecten. Daarnaast zijn 6 aanvragen afgewezen omdat deze onvolledig waren en zijn 302 aanvragen afgewezen op inhoudelijke gronden. Zo beschikten relatief veel projecten niet over de juiste vergunningen of voldeden niet aan andere voorwaarden. Daarnaast is een aantal projecten afgewezen op grond van ondermaatse technische en/of financiële haalbaarheid.’

De onderuitputting van het budget is volgens Wiebes het het gevolg van een zekere maximale capaciteit van projectontwikkelaars: ‘De “voorraad potentiële projecten” neemt af en de snelheid waarmee nieuwe projecten kunnen worden aangeboden kent een maximum. Die beperking aan de ontwikkelcapaciteit vraagt aandacht; immers, de energietransitie gaat niet gepaard met een afnemende, maar eerder met een toenemende behoefte aan uitvoerbare projecten. Ten behoeve van de uitrol van een te sluiten Klimaatakkoord, moeten daarom de knelpunten in de ontwikkeling van projecten worden geduid. Voor zover regelgeving en overheidsprocedures een rol spelen, moeten die knelpunten met voorrang worden aangepakt.’

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2021

De Marktgids Zonne-energie 2021 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt gaat nieuw tijdperk in, Nederlandse zonne-energiemarkt na coronacrisis klaar voor...
Vacatures
GPC Europe zoekt:

Sales Representative Solar en Storage Solutions

Fulltime (40 uur) - Werkgebied is Antwerpen, Brabant en Limburg
Kieszon zoekt:

Field Service Engineer

Fulltime (40 uur) - Rosmalen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!