logo
wvhj2023
© Gennady Kurinov | Dreamstime.com
© Gennady Kurinov | Dreamstime.com
13 augustus 2018

CBS voert definitief nieuwe statistiekmethode voor zonnepanelen in

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert definitief een nieuwe statistiekmethode in voor het aantal in Nederland opgestelde zonnepanelen. Daarmee worden het aantal zonnepanelen per regio inzichtelijk.

De redactie van Solar Magazine meldde afgelopen april al dat het CBS aan een nieuwe statistiekmethode werkt en publiceerde in de juni-editie van het tijdschrift een uitgebreid artikel over de vorderingen in het onderzoek.

Resultaat van het onderzoek zijn cijfers op wijk- en buurtniveau over zonnestroom bij woningen en cijfers over het vermogen van zonnestroom op gemeenteniveau, uitgesplitst naar woningen en een paar sectoren voor de bedrijven. Conclusie van het onderzoek is volgens het CBS ‘dat het mogelijk is om cijfers te maken over zonnestroom die op landelijk niveau minstens even nauwkeurig zijn als cijfers volgens de oude methode’.

Het CBS gaat daarom overstappen op de nieuwe methode, waarbij tevens de administratieve lastendruk voor bedrijven een stuk minder is en op landelijk niveau een meer gedetailleerde uitsplitsing mogelijk is naar bedrijvensectoren.

‘De onzekerheid in de voorlopige cijfers is wel een punt van aandacht’, aldus het CBS. ‘In de komende tijd zal nog nader worden onderzocht hoe de voorlopige cijfers verbeterd kunnen worden. Cijfers over zonnestroom werken op diverse manieren door in de energiestatistieken. Om deze doorwerken op een consistentie wijze te bewerkstelligen heeft het CBS nog wat tijd nodig. Naar verwachting is de aanpassing van de energiestatistieken aan de nieuwe methode voor zonnestroom aan het eind van het jaar gereed.’

Onderstaande tabellen tonen het opgestelde zonnepanelenvermogen volgens de oude en nieuwe statistiekmethode van het CBS. Het CBS meldt over de tabel een belangrijke kanttekening: ‘Belangrijk om te realiseren is dat de cijfers volgens de nieuwe methode voor 2017 nog voorlopig zijn en waarschijnlijk nog naar boven worden bijgesteld met enkele tientallen of misschien wel 100 megawattpiek, omdat de ervaring met 2016-data leerde dat het regelmatig voorkomt dat installaties vertraagd in de registers komen.’ De onzekerheid in de nieuwe methode wordt door het CBS op 10 procent geschat, bij de oude methode was dit 10 tot 15 procent.

Jaar

Oude CBS-methode

Nieuwe CBS-methode

2012

369 megawattpiek

287 megawattpiek

2013

746 megawattpiek

650 megawattpiek

2014

1.048 megawattpiek

1.008 megawattpiek

2015

1.515 megawattpiek

1.526 megawattpiek

2016

2.049 megawattpiek

2.135 megawattpiek

2017

2.864 megawattpiek

2.873 megawattpiek

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten