logo
wvhj2023
(foto: UNETO-VNI)
(foto: UNETO-VNI)
18 juni 2018

Reacties op invoering terugleversubsidie voor zonnepanelen: ‘Blij met snelle duidelijkheid over opvolger salderingsregeling’

Met de keuze van minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat om de salderingsregeling voor zonnepanelen te vervangen door een terugleversubsidie, stromen de reacties binnen. Tevredenheid overheerst.

NVDE: de beste optie
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) (red. waar Holland Solar bij aangesloten is) is blij dat minister Wiebes de salderingsregeling definitief wil vervangen door een terugleversubsidie. ‘Dat is de beste optie’, aldus de NVDE. ‘Het is goed dat minister Wiebes nu bevestigt dat de terugverdientijd van particulieren die zonnepanelen op het dak leggen, rond de 7 jaar zal blijven. Het is ook mooi dat de terugleversubsidie particulieren en mogelijk ook andere doelgroepen stimuleert om het hele dak vol te leggen, in plaats van alleen voor eigen gebruik te produceren. Alle dakruimte in Nederland zou benut moeten worden.’

Het is volgens de NVDE belangrijk dat het subsidieplafond in de terugleversubsidie voldoende ruimte biedt om het hele jaar mee te blijven doen. ‘Onzekerheid in de markt moet worden voorkomen. Bewoners zouden niet bang hoeven zijn dat het budget eerder op is dan het eind van het jaar. Anders ontstaat een hollen-of-stilstaan-markt die de groei afremt. Punt van zorg is dat er voldoende budget moet worden gereserveerd om in het eerste jaar van ingaan alle bestaande systemen van een beschikking te voorzien, én er moet voldoende ruimte zijn om ook nieuwe investeerders die subsidie te geven. Gegeven de onzekerheden in de groei van de zonnestroommarkt is dat lastig en moet dat goed worden uitgewerkt. Het is ook belangrijk dat de overgang naar een nieuwe regeling zeer soepel zal verlopen en dat dit snel duidelijk wordt.’

UNETO-VNI: blij met snelle duidelijkheid
Installateurskoepel UNETO-VNI blij te zijn dat er snel duidelijkheid is gekomen over de opvolging van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen. Wel waarschuwt de organisatie voor het effect van een eventueel subsidieplafond en vraagt men om een ruim budget voor de terugleversubsidie. Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra: ‘Als je investeert in zonnepanelen, moet je erop kunnen rekenen dat de stroom die je produceert voldoende oplevert. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, moet zonne-energie aantrekkelijk blijven. In het verleden hebben we gezien dat een subsidiepot die halverwege het jaar leeg is, consumenten onzeker maakt. Het risico bestaat dat mensen hun investering dan uitstellen en wachten op het moment dat er wél subsidie beschikbaar is. Als dat gebeurt, halen we de doelstellingen van het Klimaatakkoord niet. Op dit moment is het voor consumenten met zonnepanelen glashelder en heel makkelijk. Dat moet zo blijven om de groei vast te houden.’

UNETO-VNI vindt verder scholen scholen en kantoren voor de nieuwe regeling in aanmerking moeten komen. Minister Wiebes heeft aangekondigd dat hij die mogelijkheid gaat onderzoeken. Terpstra: ‘Veel scholen en kantoren hebben platte daken, waar je op grote schaal zonnepanelen kunt plaatsen. Deze regeling kan een stimulans zijn om die daken te gebruiken voor duurzame energie.’

Eigen Huis: 'Garantie vragen dat subsidie niet halverwege jaar op is'
'Wij vinden het positief dat er een stimuleringsmaatregel blijft voor huiseigenaren met zonnepanelen, waarbij het uitgangspunt is dat de aankoop zich gemiddeld binnen circa 7 jaar terugverdient', stelt de Vereniging Eigen Huis. 'Veel hangt echter af van de uitwerking van de terugleversubsidieregeling. De vereniging wil verder een garantie dat de subsidie niet opeens halverwege het jaar op is, waardoor sommige zonnepanelenkopers niet kunnen profiteren van de regeling. Ook ziet de vereniging graag dat de definitieve regeling onderdeel wordt van het Klimaatakkoord. Daar wordt immers gesproken over hoe huiseigenaren geholpen kunnen worden bij de verduurzaming van de eigen woning. De regeling lijkt nu hiervan los gezongen en betreft daarnaast een bezuiniging. Dit in een tijd dat we juist huiseigenaren op alle fronten moeten stimuleren bij het energiezuinig maken van hun woning.'

Consumentenbond: blij met behoud terugverdientijd
De Consumentenbond is vooral blij met het behoud van de terugverdientijd van 7 jaar voor alle soorten zonnepaneleneigenaren. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Dat is heel belangrijk; mensen die onder de huidige regels hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, moeten ervan uit kunnen gaan dat zij de – door de overheid aan hen voorgespiegelde – terugverdientijd halen. En ook voor consumenten die overwegen zonnepanelen aan te schaffen is het allerbelangrijkste een langdurige zekerheid op het moment van investeren. We zijn daarom blij dat de minister die zekerheid biedt en bovendien kiest voor een soepele overgangsregeling voor diegene die nu van de salderingsregeling gebruik maken.’

Wel wijst Combée op enkele vragen die de brief van de minister oproept. ‘De hoogte van de subsidie is nog niet vastgesteld en ook is nog onduidelijk hoe lang het subsidiebedrag vastligt. Krijgt de panelenbezitter die de subsidie aanvraagt jaarlijks met een nieuw tarief te maken of ligt die vanaf de aanvraag voor langere tijd vast? Dat laatste zou beter zijn, want dan heb je echt investeringszekerheid. Daarnaast wordt jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld. Zo’n jaarlijks plafond mag niet een nieuwe onzekerheid worden.’

Urgenda kritisch
In het NOS-journaal toont Marjan Minnesma van stichting Urgenda zich vooral kritisch. Niet onverwacht, daar Urgenda altijd gepleit heeft voor het behoud van de salderingsregeling. ‘Er is nu een mooie regeling en waarom die vervangen door een nieuwe regeling’, aldus Minnesma. ‘De salderingsregeling is echt een regeling voor burgers. Simpel en relatief goedkoop. Zo bevorder je draagvlak. Waarom wijzigen in een subsidie die ingewikkelder is én begrensd?’

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten