Solar Magazine - Minister Wiebes: postcoderoosregeling zonnepanelen vanaf 2020 vervangen door terugleversubsidie
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Wiebes: postcoderoosregeling zonnepanelen vanaf 2020 vervangen door terugleversubsidie

Minister Wiebes: postcoderoosregeling zonnepanelen vanaf 2020 vervangen door terugleversubsidie

Minister Wiebes wil de postcoderoosregeling voor collectieve zonnepanelenprojecten vanaf 2020 op laten gaan in de terugleversubsidie. De minister beslist dit op basis van een evaluatierapport van Kwink.

Sinds de start van de postcoderoosregeling in 2014 zijn volgens Wiebes in totaal 110 projecten gerealiseerd en per oktober 2017 zijn er circa 140 projecten in voorbereiding. Veruit de meeste postcoderoosprojecten zijn gerealiseerd met zonnepanelen op daken van gebouwen. Het totale aantal deelnemers aan postcoderoosprojecten ligt per oktober 2017 op maximaal circa 3.800 burgers en bedrijven.

'Ik onderzoek in lijn met de aanbevelingen van Kwink hoe projecten van energiecoöperaties met een kleinverbruiksaansluiting kunnen worden opgenomen in de opvolger van de salderingsregeling (red. de terugleversubsidie)', aldus Wiebes. 'Zo ontstaat 1 regeling met als doel burgers en bedrijven met een kleinverbruiksaansluiting – al dan niet via een energiecoöperatie – te stimuleren om deel te nemen in hernieuwbare energieprojecten in de directe omgeving. Door het samenvoegen beoog ik ook invulling te geven aan het regeerakkoord. In mijn onderzoek neem ik als uitgangspunt mee dat de stimulering van energiecoöperaties niet ten koste gaat van de beschikbare middelen voor de terugleversubsidie. Ik neem ook de aanbeveling van Kwink over om de postcoderoosregeling op korte termijn niet fundamenteel te wijzigen. Ik behoud de postcoderoosregeling in zijn huidige vorm tot 2020. Hiermee bied ik zekerheid aan de projecten in voorbereiding en kan ik beoordelen of de laatste aanpassingen in 2016 inderdaad het beoogde positieve effect hebben Kwink geeft enkele aanbevelingen om de postcoderoosregeling verder te verbeteren op de korte termijn. Ik neem deze aanbevelingen niet over, omdat ik mij primair wil richten op het onderzoek om energiecoöperaties in de opvolger van de salderingsregeling op zo kort mogelijke termijn te integreren.'

Conclusie Kwink: postcoderoosregeling werkt niet
Het onderzoeksbureau trekt in haar rapport 4 conclusies: 

  1. In de huidige vormgeving slaagt de regeling erin om lokale energieproductie te stimuleren onder mensen die niet de mogelijkheid hebben om zonnepanelen op hun eigen dak te plaatsen. De realisatie van de postcoderoosregeling blijft echter achter bij de ambities (red. 25.000 nieuwe deelnemers per jaar) die bij aanvang zijn geformuleerd.
  2. Het is aannemelijk dat de regeling de komende jaren nog in gebruik zal toenemen. Het totale opgestelde vermogen van zonnepanelen van postcoderoosprojecten zal echter beperkt zijn (red. in 2020 maximaal 57 megawattpiek voor postcoderoosprojecten ten opzichte van circa 6.000 megawattpiek als gevolg van de salderingsregeling en SDE+.
  3. De postcoderoosregeling is een relatief dure regeling per vermeden ton CO2. Vergeleken met andere regelingen voor hernieuwbare energie zijn de uitvoeringskosten hoog (red. over de gehele looptijd zo'n 16 procent en in 2017 zo'n 9 procent van de subsidiekosten). Kwink verwacht wel dat de uitvoeringskosten per project verder zullen dalen.
  4. Er bestaat op dit moment geen andere regeling die een alternatief vormt voor het doel en de doelgroep van de postcoderoosregeling.

Lees ook:

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
Coolblue Energie zoekt:

Accountmanager Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Utrecht
Eigenenergie.net zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!