logo
wvhj2023
(foto: Solarfields)
(foto: Solarfields)
17 mei 2018

SDE+-regeling 2018-2019: adviesbasisbedragen bekend, PBL heeft 5 vragen aan de zonne-energiesector

Om een definitief advies uit te kunnen brengen aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de SDE+-najaarsronde 2018 en de SDE+ 2019 heeft het PBL 5 vragen aan de zonne-energiesector.

Tussen 25 mei en 11 juni organiseert het PBL de marktconsultatierondes over de verschillende categorieën van de SDE+-regeling. Belanghebbenden worden uitgenodigd om in een open consultatieronde een reactie te geven op het conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen per thema.

Lagere basisbedragen
De redactie van Solar Magazine onthulde eerder deze maand al dat minister Wiebes op voordracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van plan is een aparte categorie voor zon-pv kleiner dan 100 kilowattpiek in te voeren in de SDE+-najaarsronde.

In aanloop naar de marktconsultaties heeft het PBL zijn definitieve conceptadviezen gepresenteerd. Opmerkelijk is dat de basisbedragen die nu gepubliceerd zijn, wezenlijk lager zijn dan de slechts 1,5 week geleden door het PBL gepresenteerde basisbedragen op een kick-offbijeenkomst over de SDE+-regeling 2019 (noot: de redactie van Solar Magazine heeft de tijdens deze bijeenkomst gegeven presentatie in bezit).

Basisbedragen voorjaarsronde 2018
In de voorjaarsronde 2018 van de SDE+-regeling waren er 2 zon-pv-categorieën met de volgende basisbedragen:

 • Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek (basisbedrag 11,2 eurocent per kilowattuur).
 • Zon-pv ≥ 1 megawattpiek (basisbedrag 10,7 eurocent per kilowattuur).

Basisbedragen najaarsronde 2018
Voor de najaarsronde 2018 van de SDE+-regeling, en voor het kalenderjaar 2019, stelt het PBL in zijn conceptadvies voor om de onderstaande 4 zon-pv-categorieën open te stellen.

 • Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 100 kilowattpiek met aansluiting > 3x80 Ampère: basisbedrag 10,2 eurocent per kilowattuur in najaar 2018 en basisbedrag 9,5 eurocent per kilowattuur in 2019 met 950 vollasturen.
 • Zon-pv ≥ 100 kilowattpiek en < 1 megawattpiek: basisbedrag 9,8 eurocent per kilowattuur in najaar 2018 en basisbedrag 8,7 eurocent per kilowattuur in 2019 met 950 vollasturen.
 • Zon-pv ≥ 1 megawattpiek: basisbedrag 8,9 eurocent per kilowattuur in najaar 2018 en basisbedrag 7,9 eurocent per kilowattuur in 2019 met 950 vollasturen.
 • Zon-pv ≥ 1 megawattpiek (zonvolgend) basisbedrag 8,9 eurocent per kilowattuur in najaar 2018 en basisbedrag 7,9 eurocent per kilowattuur in 2019 met 1.190 vollasturen.

Over de zonvolgende categorie stelt het PBL het volgende: ‘Er worden in Nederland pv-projecten ontwikkeld die gebruik maken van een zonvolgsysteem. De pv-modules draaien dan met de zon mee: dan wel om een horizontale as, of om een verticale as of om beide assen. Door het gebruik van een zonvolgsysteem kan de op brengst tot 25 procent hoger zijn dan die van standaardsystemen op land of (platte) daken met een vaste oriëntatie. Dit resulteert in een hoger aantal vollasturen. De specifieke kosten per kilowattuur van een project met een zonvolgsysteem (lees: basisbedrag) liggen nabij de specifieke kosten van een project zonder volgsysteem, mits alle uren subsidiabel zijn. Voor projecten met een zonvolgsysteem worden daarom 1190 vollasuren geadviseerd.’

PBL: 5 vragen aan de zonne-energiesector
De onderzoekers stellen in het conceptadvies ten slotte voor de zonne-energiesector tijdens de consultatieronde expliciet de volgende 5 vragen te hebben:

 1. Is een realisatietermijn 1 jaar bij categorie 15 kilowattpiek – 100 kilowattpiek realistisch?
 2. Hoe kunnen pvt-installaties op de juiste manier gekarakteriseerd worden?
 3. Is de categoriesplitsing bij 100 kilowattpiek goed gekozen?
 4. Gedurende hoeveel jaar na eind van de subsidie is een pv-installatie nog rendabel te bedrijven?
 5. Wat is de restwaarde van een pv-installatie aan het einde van de levensduur?
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten