Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Wiebes over capaciteitstekort elektriciteitsnetwerk: overheden, netbeheerders en solar bedrijven moeten praktische oplossing zoeken
(foto: Rijksoverheid)

Wiebes over capaciteitstekort elektriciteitsnetwerk: overheden, netbeheerders en solar bedrijven moeten praktische oplossing zoeken

Het is aan de netbeheerders en de regio’s om te zorgen dat er fysiek zonneparken gebouwd en aangesloten kunnen worden. Dat stelt minister Wiebes naar aanleiding van kamervragen van PvdA-kamerlid William Moorlag.

Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, reageert naar aanleiding van berichtgeving van netbeheerders TenneT en Enexis die maatregelen aankondigen om meer capaciteit voor zonneparken in de regio’s Zuid-Groningen en Noord-Drenthe te realiseren. De huidige netcapaciteit is ontoereikend.

Wiebes stelt dat de netbeheerders de wettelijke taak hebben om te zorgen dat zonneparken tijdig kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. ‘Dit doen zij waar mogelijk toekomstgericht, zonder daarbij desinvesteringen te doen. Dit met het oog op de betaalbaarheid van de energievoorziening. In het gebied waar het hier over gaat, de omgeving van Groningen en Noord-Drenthe, loopt het elektriciteitsnet tegen zijn grenzen aan. Dat heeft 3 oorzaken. Allereerst is het gebied relatief dun bevolkt, zonder grote energievragers. Daardoor is de capaciteit van het net bescheiden en passend bij de huidige situatie. De tweede oorzaak is dat de grondprijzen hier vrij laag zijn en projectontwikkelaars hier extra kansen zien voor het plaatsen van grootschalige zonneparken. De derde oorzaak is dat provincies en gemeenten in dit gebied een actief beleid voeren voor vestiging van zonneparken, waardoor in relatief korte tijd de hoeveelheid aan te sluiten zonneparken snel toeneemt.’

Op de vraag of Wiebes de mening deelt van de netbeheerders dat een Rijksstructuurvisie voor zonne-energie nuttig is om tekorten in netwerken te voorzien en in de toekomst te kunnen voorkomen, antwoordt de minister. ‘De behoefte aan uitbreiding van de netcapaciteit hangt nauw samen met de ruimtelijke inpassing van nieuwe opwekinstallaties zoals zonneparken. De

hoeveelheid zonneparken en de locatie waar ze worden aangesloten op het net bepalen de behoefte aan extra netcapaciteit. De mogelijkheid om zonneparken en netuitbreiding ruimtelijk in te passen speelt hierbij een belangrijke rol, evenals kostenefficiëntie. Deze vraagstukken zijn een belangrijk gespreksonderwerp aan de Klimaattafels, en specifiek aan de Elektriciteitstafel, waar ook decentrale overheden en netbeheerders aanzitten. Dit vraagt een integrale aanpak. Ik zal het belang van voldoende netcapaciteit voor duurzaam opgewekte elektriciteit benadrukken.’

Voor de korte termijn zullen de betrokken overheden, netbeheerders en de zonne-energiesector in overleg een praktische oplossing moeten zoeken. Het vergroten van de netcapaciteit kost tijd, omdat ruimte gevonden moet worden voor stations en voor nieuwe verbindingen met bijbehorende ruimtelijke vergunningprocedures. In de systematiek van de Omgevingswet moet de nationale omgevingsvisie (NOVI) bijdragen aan de ruimtelijke inpassing van de energietransitie. De NOVI wordt parallel aan het Klimaatakkoord voorbereid. Ik zal hierbij de afspraken in het Klimaatakkoord over de uitbreiding van netcapaciteit betrekken.’

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
E2-Energie zoekt:

Solar monteur

E2-Energie zoekt een elektromonteur
Fulltime • Duiven
Vattenfall zoekt:

Development Manager Large Scale Solar NL

Vattenfall zoekt een Development Manager Large Scale Solar NL
Fulltime • Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!