logo
wvhj2023
(foto: Rijksoverheid)
(foto: Rijksoverheid)
12 maart 2018

Motie CDA en ChristenUnie: maak terugleversubsidie ook geschikt voor mkb-bedrijven en agrariërs

Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) hebben een gezamenlijke motie ingediend waarbij zij minister Wiebes verzoeken de ophanden zijnde terugleversubsidie breder beschikbaar te stellen.

Zoals bekend verschaft minister Wiebes nog deze maand duidelijkheid over de opvolger van de salderingsregeling. In het regeerakkoord heeft het kabinet namelijk de ambitie geformuleerd om al in 2020 de terugleversubsidie in te voeren als opvolger van de salderingsregeling. 

Volgens Mulder en Dik-Faber blijvn veel daken van onder meer scholen, mkb-bedrijven en agrarische bedrijven nog onbenut. Volgens de kamerleden kent de SDE+-regeling voor kleinschalige projecten financiële en administratieve drempels. Om die reden verzoeken de 2 kamerleden de regering het volgende ‘te onderzoeken op welke manier de opvolger van de salderingsregeling op termijn ook geschikt kan worden voor kleinschalige zonprojecten, zodat scholen, mkb-bedrijven en agrarische bedrijven gestimuleerd worden om zonnepanelen op het dak te installeren.’ Over de motie wordt op dinsdag 13 maart gestemd.

Dik-Faber heeft bovendien schriftelijke kamervragen aan minister Wiebes gesteld over de stormloop op grond voor zonneparken. Zo heeft de ChristenUnie-politica Wiebes gevraagd naar de gevolgen voor landbouw van de hoge vraag naar gronden voor zonneparken. ‘Welke mogelijkheden ziet u om de inpassing van zonneweides te verbeteren, bijvoorbeeld via tijdelijke constructies en inpassing van maatregelen die de biodiversiteit bevorderen?’, is een van de andere vragen van Dik-Faber.

Wiebes zal nog schriftelijk reageren op de vragen, maar pareerde het tijdens het debat alvast als volgt: ‘Ik kan mij moeilijk voorstellen dat Nederland straks een land is waarin geen gras meer staat omdat er alleen nog maar blauwe panelen staan. Daar kunnen we ons allebei niets bij voorstellen. Maar het andere extreme, waarbij we alles op daken moeten hebben en dus alles waarschijnlijk tegen veel hogere kosten en veel hogere onrendabele toppen hebben, is ook een werkelijkheid waar ik mij tegen verzet. Want uiteindelijk wordt alles op een of andere wijze betaald door de Nederlander, ook als we kiezen voor dure oplossingen in plaats van goedkope. In die afweging wil ik daar dus niet een absolute keuze in maken.

Update dinsdag 13 maart 2018: Carla Dik-Faber en Agnes Mulder hebben de motie  besloten aan te houden. Dit gebeurde tijdens het plenaire debat dat traditiegetrouw voorafgaand aan de stemmingen over de verschillende moties plaatsvindt.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten