logo
wvhj2023
(foto: KiesZon)
(foto: KiesZon)
6 december 2017

Voorjaarsronde SDE+ 2018: opnieuw 6 miljard euro beschikbaar, zon-pv niet expliciet genoemd in fase 1

Er komt in voor de voorjaarsronde van de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE) opnieuw 6 miljard euro beschikbaar. Opvallend is dat zon-pv niet expliciet in fase 1 genoemd wordt.

Voor het najaar van 2018 komt naar verwachting opnieuw een bedrag van 6 miljard euro beschikbaar; dit wordt door minister Wiebes van  Economische Zaken en Klimaat vermoedelijk voor juni 2018 bekendgemaakt.

Het SDE+ 2018-budget wordt in fases opengesteld voor hernieuwbare energieprojecten. In de eerste week kunnen alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal 9 eurocent per kilowattuur indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de fasegrens van achtereenvolgens 11 eurocent per kilowattuur en 13 eurocent per kilowattuur.

Over zonne-energie schrijft minister Wiebes in zijn kamerbrief het volgende: ‘Zowel zon-pv als zonthermie nemen een steeds groter aandeel in, in de SDE+. Als gevolg hiervan groeit zowel het aantal projecten als de diversiteit aan projecten. Hierdoor acht ik het wenselijk om de categorieën voor zon-pv en zonthermie verder te verfijnen om overstimulering te voorkomen.

Voor zon-PV wordt er in de SDE+ 2018 een onderscheid gemaakt tussen de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed en de elektriciteit die zelf wordt gebruikt, op basis van de Garanties van Oorsprong (GVO’s) uitgegeven door CertiQ. Voor beiden wordt een apart correctiebedrag en een aparte basisenergieprijs vastgesteld. Indien projecten een deel van de opgewekte energie zelf gebruiken treedt er namelijk een voordeel op in de vorm van vermeden energiebelasting, ODE en transportkosten. Gebleken is dat bij zon-pv een groot deel van de opgewekte elektriciteit zelf wordt gebruikt in plaats van in het elektriciteitsnet wordt gevoed.’

De categorie zonthermie wordt gesplitst in twee categorieën, namelijk groter dan 140 kilowatt en kleiner dan 1 megawatt; en groter of gelijk aan 1 megawatt. Wiebes hierover: ‘Door een aanzienlijk schaalvoordeel is het wenselijk om onderscheid te maken in de systeemgrootte van projecten, om op deze manier recht te doen aan de verschillende kosten. Daarom is er bij zonthermie, net zoals bij zon-pv vorig jaar is gedaan, gekozen voor een splitsing van de categorie, met een scheiding bij een vermogen van 1 megawatt.’

De basisbedragen voor zonne-energie zijn in 2018 als volgt:

Zonne-energie

Basisbedrag (eurocent per kilowattuur)

Voorlopig correctiebedrag 2018

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en <1 megawattpiek

11,2 eurocent

Netlevering

3,8 eurocent

Niet-netlevering

6,3 eurocent

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek

10,7 eurocent

Netlevering

3,8 eurocent

Niet-netlevering

5,5 eurocent

Zonthermie ≥ 140 kilowatt en < 1 megawatt

9,4 eurocent

2,9 eurocent

Zonthermie ≥ 1 megawatt

8,3 eurocent

2,4 eurocent

Zon-pv niet in fase 1
Waar zonthermie expliciet in fase 1 genoemd wordt (red. week 1 van de openstelling - start 13 maart om 9 uur - waarvan de fasegrens 9 eurocent per kilowattuur is), gebeurt dit bij zon-pv niet. Gedurende de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers echter wel de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen, dat wil zeggen een vrije keuze van een basisbedrag onder het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op een subsidiebeschikking. Zonne-energieprojecten kunnen zo dus wel in fase 1 meedingen, maar dienen dan een aanvraag te doen voor een subsidiebedrag van minder dan 9 eurocent per kilowattuur.

In fase 2 van de SDE+-regeling (red. die opent op 19 maart om 17 uur, fasegrens 11 eurocent per kilowattuur) heeft Wiebes de openstelling van zon-pv > 1 megawattpiek voorzien. Pas in fase 3 (red. die opent op 26 maart om 17 uur) is openstelling van zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en <1 megawattpiek. Ook voor deze projecten geldt dat zij in de vrije categorie al eerder een aanvraag kunnen indienen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten