Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
SDE+-ronde 2-2017: forse overtekening, subsidieaanvragen voor record van 3.221 megawattpiek zonnepanelen
(foto: RVO.nl)

SDE+-ronde 2-2017: forse overtekening, subsidieaanvragen voor record van 3.221 megawattpiek zonnepanelen

In de tweede SDE+-ronde van het kalenderjaar 2017 is voor ruim 3,2 gigawattpiek SDE+-subsidie zon-pv aangevraagd. Een fors gedeelte van de in totaal 5.456 aanvragen loopt door overtekening het risico op afwijzing.

(oorspronkelijke bericht, 11-11-2017)

Voor zonnewarmte is het aangevraagde subsidiebedrag 131 miljoen euro, maar liefst 7 keer zo veel als in de voorjaarsronde.  Naast de aanvragen voor zonne-energie is er ook veel budget voor windenergie aangevraagd, te weten 2.867 miljoen euro; oftewel 227 megawatt. Naar verwachting wordt in februari 2018 pas bekendgemaakt welke projecten erkend worden.

Het aantal zonnestroomprojecten waarvoor een beroep wordt gedaan op de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) is opnieuw toegenomen.

Waren in ronde 1-2017 4.511 van de 4.673 projecten (red. 97 procent) voor zon-pv, nu zijn er dat 5.456 van 5.783 aanvragen (red. 94 procent). Hiermee is voor zonne-energie het grootste deel van het beschikbare budget aangevraagd, te weten 3.968 miljoen euro. Door de forse overtekening van het budget – tezamen met het moment van inschrijven – lopen veel zonne-energieprojecten het risico niet gehonoreerd te worden. Er is namelijk voor 9,9 miljard euro subsidie aangevraagd terwijl er maar 6 miljard euro beschikbaar is. Met name de 3.095 pv-projecten die in fase 3 een aanvraag hebben gedaan lopen een groot risico om afgewezen te worden, daar aan het einde van fase 2 al voor 7 miljard euro budget was aangevraagd. In de voorjaarsronde was er immers ongeveer 7 miljard euro aan aanvragen nodig om bijna 6 miljard euro aan beschikkingen te genereren.

De kersverse minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: ‘In de eerste fase (red. tot een basisbedrag van maximaal 9 eurocent per kilowattuur) is er voor ruim 4,3 miljard euro aangevraagd voor met name projecten in de categorieën wind op land en geothermie. In de tweede fase (red. tot en met 11 eurocent per kilowattuur) is het aangevraagd budget opgelopen tot 7 miljard euro. In deze fase zijn vooral aanvragen binnengekomen op het gebied van zon-pv en biomassa. In de derde fase konden projecten tot en met 13 eurocent per kilowattuur indienen. In deze derde en laatste fase zijn vooral aanvragen in de categorie zon-pv bijgekomen, in totaal 3.095. In de derde en laatste fase is het aangevraagde budget opgelopen tot ruim 9,9 miljard euro.’

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2018

De Marktgids Zonne-energie 2018 kent 12 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY Vlaamse solar markt blijft tientallen procenten groeien ‘Nederland verwelkomt in 2018 meer dan 1 gigawattpiek...
Vacatures
Solar Monkey zoekt:

Account representative

Solar Monkey zoekt een account representative.
Fulltime • Delft
Lightsource zoekt:

Planoloog/planner

Lightsource zoekt een planoloog/planner.
Fulltime • Amsterdam
Meld mij aan voor de Solar Magazine nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws! Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!