Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Kamp legt bal voor ondersteunen energiecoöperaties bij volgend kabinet
(foto: Stock)

Kamp legt bal voor ondersteunen energiecoöperaties bij volgend kabinet

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer geïnformeerd beslissingen over de verdere ondersteuning van energiecoöperaties voor zonne- en windenergieprojecten aan een volgend kabinet over te laten.

Via de motie van CDA-kamerlid Agnes Mulder is de regering verzocht het eenvoudiger te maken voor inwoners om deel te nemen aan duurzame energieprojecten door  energiecoöperaties te helpen bij hun opstart en te zorgen dat inwoners aandelen kunnen nemen in zonne-energie- en windenergieprojecten op zee.

Kamp schrijft in antwoord op vragen van Mulder naar uitvoering over de motie het volgende: ‘In het Energieakkoord is afgesproken dat lokale initiatieven en bestaande aanbieders van ondersteuning worden geholpen met kennis, kennisdeling en informatiemateriaal. Als  onderdeel van het Energieakkoord is ”HIER opgewekt”, het gezamenlijke kennisprogramma van HIER klimaatbureau en brancheorganisatie ODE Decentraal voor lokale energie  initiatieven, in de periode 2014-2016 medegefinancierd vanuit de rijksbijdrage aan de VNG. De financiering vanuit de VNG is begin dit jaar met een half jaar verlengd. “HIER opgewekt” heeft per brief van 27 juli 2017 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Economische Zaken verzocht om hernieuwde financiering. Over dit verzoek voer ik momenteel overleg met de minister van BZK en de VNG. Besluitvorming hierover is aan een volgend kabinet.’

Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken volgens Kamp op verzoek van ODE Decentraal meegewerkt aan een verkenning van de mogelijkheden van een meer professionele ondersteuning voor lokale energieprojecten op het gebied van zon  en wind. Dit heeft geleid tot een verzoek van ODE Decentraal om een startbijdrage van 5 miljoen euro om een  ontwikkelfaciliteit tot stand te brengen. Het besluit hierover laat Kamp eveneens aan een volgend kabinet.

Verder laat Kamp weten te verwachten dat de resultaten van de evaluatie van de postcoderoosregeling eind 2017 naar de Tweede Kamer gezonden worden. ‘Aan de hand van het evaluatierapport kan worden bezien waar eventuele knelpunten bestaan, en waar nog verbeteringen nodig zijn’, aldus Kamp.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2018

De Marktgids Zonne-energie 2018 kent 12 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY Vlaamse solar markt blijft tientallen procenten groeien ‘Nederland verwelkomt in 2018 meer dan 1 gigawattpiek...
Vacatures
EigenEnergie.net zoekt:

Senior Werkvoorbereider

EigenEnergie.net zoekt een Senior Werkvoorbereider.
Fulltime • Eindhoven
Esdec zoekt:

Business analyst

Esdec zoekt een business analyst.
Fulltime • Deventer
Meld mij aan voor de Solar Magazine nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws! Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!