Solar Magazine - Voorjaarsronde SDE+ 2017: al 3.580 zonnestroomprojecten goedgekeurd, basisbedrag zonnestroom omlaag naar 11,7 eurocent
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Voorjaarsronde SDE+ 2017: al 3.580 zonnestroomprojecten goedgekeurd, basisbedrag zonnestroom omlaag naar 11,7 eurocent
(foto: Rijksoverheid)

Voorjaarsronde SDE+ 2017: al 3.580 zonnestroomprojecten goedgekeurd, basisbedrag zonnestroom omlaag naar 11,7 eurocent

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft voor SDE+-ronde 1 van 2017 tot op heden 3.580 zonnestroomprojecten gehonoreerd. Minister Kamp meldt voor ronde 2 het basisbedrag te verlagen naar 11,7 eurocent.

Minister Kamp meldt dat er nog 880 aanvragen behandeld moeten worden met een totaal aangevraagd budget van circa 1,7 miljard euro. Er zijn daarbij nog 842 zonnestroomprojecten (red. voor 1,25 miljard euro) en 8 zonnewarmteprojecten (red. voor 7 miljoen euro) in behandeling. Naar verwachting zal de beoordeling van alle aanvragen in juli worden afgerond. Van de 3.707 projecten die tot en met 28 juni gehonoreerd zijn, zijn er 3.580 zonnestroomprojecten en 18 zonnewarmteprojecten. Het vermogen dat hiermee gemoeid is, is onbekend. Tot op heden zijn er 86 aanvragen introkken of afgewezen, waarvan 62 pv-projecten en 1 zonthermieproject.

In de eerste SDE+-ronde van het kalenderjaar 2017 werd voor ruim 2,6 gigawattpiek SDE+-subsidie zon-pv aangevraagd via 4.484 aanvragen.

Basisbedrag omlaag naar 11,7 eurocent
Het basisbedrag voor aanvragen in de categorie zon-pv wordt, volgens minister Kamp 'naar aanleiding van nieuwe inzichten op basis van de voorjaarsronde 2017', verlaagd van 12,5 eurocent per kilowattuur naar 11,7 eurocent per kilowattuur. Minister Kamp schrijft hierover aan de Tweede Kamer het volgende: 'Voor zon-pv zijn snelle kostendalingen en toename van de schaalgrootte van projecten te zien. Hierdoor ontstaat een risico dat een deel van de projecten meer subsidie ontvangt dan nodig is om het project rendabel te kunnen exploiteren. Samen met het grote aantal verwachte aanvragen voor zon-pv in de najaarsronde, maakt dit dat ik het wenselijk vind om het basisbedrag voor zon-pv opnieuw vast te stellen en zo een te hoog subsidiebedrag te voorkomen... Ik verwacht hierbij dat het merendeel van de projecten nog steeds voor dit bedrag (red. van 11,7 eurocent per kilowattuur) gerealiseerd kan worden. '

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft op verzoek van minister Kamp 3 scenario's ontwikkeld. Uit de inventarisatie van ECN blijkt met name dat de spreiding in de biedingen van zonnestroomprojecten in de voorjaarsronde van de SDE+ 2017 groot is. Daarbij treden bij grote projecten schaalvoordelen op. Een verdere verlaging van het basisbedrag tot  11 eurocent per kilowattuur (red. een van de opties van ECN) acht Kamp 'niet wenselijk vanwege de verwachte negatieve effecten op de realisatie van het doel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020'. Het maken van onderscheid tussen grote en kleine projecten is volgens de minister een mogelijkheid die voor de SDE+ 2018 beter onderzocht moet worden. Zo moet volgens Kamp onder meer onderzocht worden welk voordeel kleine projecten hebben in de energiebelasting.

Kleine projecten (< 1 megawattpiek) moeten binnen 1,5 jaar gerealiseerd
Een andere belangrijke beslissing van minister Kamp is dat de ingebruiknametermijn van zonnestroomprojecten kleiner dan 1 megawattpiek teruggebracht wordt van 3 naar 1,5 jaar. Dit betekent dat kleinschalige projecten in deze categorie binnen 1,5 jaar na afgifte van een beschikking over moeten gaan tot productie. Kamp hierover: 'Voor deze categorie kwam in voorgaande rondes van de SDE+ relatief veel voor dat projecten wel beschikt werden maar niet gerealiseerd. Het budgetbeslag van deze projecten die niet tot productie leiden wordt met de verkorting van de ingebruiknametermijn beperkt.' 

De wijziging betekent volgens Kamp verder dat de kans vergroot wordt dat projecten voor kleinschalig zon-pv die in de najaarsronde beschikt worden volledig bijdragen aan de doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020. 'Op basis van signalen uit de sector is de verwachting dat een realisatie binnen 1,5 jaar voor deze projecten haalbaar is', aldus Kamp.

Ook in najaarsronde 6 miljard euro beschikbaar
De najaarsronde staat open van 3 oktober tot 26 oktober 2017. Met het oog op het tijdig realiseren van de doelstellingen stelt Kamp voor de najaarsronde van de SDE+ in 2017 een verplichtingenbudget van 6 miljard euro open. Hiermee komt het totale verplichtingenbudget voor de SDE+ in 2017 uit op 12 miljard euro, een verhoging van 3 miljard euro ten opzichte van het budget voor 2016.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Werkvoorbereider Zakelijk

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Kremer Techniek zoekt:

Adviseur Duurzame Technieken

Fulltime (40 uur) - ‘s-Heerenberg
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!