Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
SDE+-ronde 1-2017: subsidie aangevraagd voor 2.647 megawattpiek zonnepanelen
(foto: Pixabay)

SDE+-ronde 1-2017: subsidie aangevraagd voor 2.647 megawattpiek zonnepanelen

In de eerste SDE+-ronde van het kalenderjaar 2017 is voor ruim 2,6 gigawattpiek SDE+-subsidie zon-pv aangevraagd. Binnen enkele maanden wordt bekend hoeveel van de exact 4.484 pv-aanvragen gehonoreerd zullen worden.

Het aantal zonnestroomprojecten waarvoor een beroep wordt gedaan op de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) neemt toe. Van de in totaal 4673 projecten waarvoor een aanvraag is ingediend, zijn er zelfs 4.511 voor zonne-energie (red. er zijn 27 zonnewarmteprojecten aangevraagd. Hiermee is voor zonne-energie het grootste deel van het beschikbare budget aangevraagd, te weten 3.210 miljoen euro. Voor zonnewarmte is het aangevraagde subsidiebedrag 18 miljoen euro.  Naast de aanvragen voor zonne-energie is er ook veel budget voor windenergie aangevraagd, te weten 2.218 miljoen euro; oftewel 644 megawattpiek. Naar verwachting wordt rond de zomer bekend gemaakt welke projecten erkend worden. 

Opvallend is dat het SDE+-budget voor deze eerste ronde 'slechts' met 1.133 miljoen euro overtekend is. Dit is vooral toe te schrijven aan het feit dat er weinig aanvragen meer ingediend mogen worden voor de bij- en meestook van biomassa, in het verleden een 'subsidievreter' gebleken binnen de SDE+-regeling. De kans lijkt dan ook groot dat een recordpercentage en recordaantal pv-projecten beschikt zal worden. Het oude record stamt uit 2016 toen in de tweede SDE+-ronde van dat kalenderjaar 2.047 pv-projecten met een totaalvermogen van 971 megawattpiek beschikt werden.

Minister Kamp schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: 'In de eerste fase (red. tot 9 eurocent per kilowattuur) is ruim 1,4 miljard euro subsidie aangevraagd, met name voor projecten in de categorieën windenergie op land en geothermie. In de tweede fase (red. tot 11 eurocent per kilowattuur) is het aangevraagde budget opgelopen tot ruim 5,8 miljard euro, in het bijzonder door aanvragen voor zon-PV en wind in meer. In de derde fase (red. tot 13 eurocent per kilowattuur) is er veel budget aangevraagd voor zon-PV en biomassavergassing. In deze ronde is tevens de resterende 0,16 Petajoule onder het plafond van maximaal 25 Petajoule bij- en meestook van biomassa in kolencentrales aangevraagd.'

(oorspronkelijke bericht: woensdag 5 april, 15.15 uur)

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Boss Energy Consulting zoekt:

Head of EPC (Benelux)

Fulltime (40 uur) - Belgium
kWh People zoekt:

Marketing Communicatie Professional

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!