logo
wvhj2023
(foto: Pixabay)
(foto: Pixabay)
23 februari 2017

Einddatum van Hernieuwbare Energieregeling verschoven naar 2030

De TKI Wind op Zee meldt dat binnenkort in de Staatscourant zal worden gepubliceerd dat de Hernieuwbare Energieregeling verlengd zal worden van 2023 naar 2030. De regeling is ook van toepassing voor zonne-energie.

De subsidie Hernieuwbare Energie voor het kalenderjaar 2017 ging begin januari open en inmiddels is voor 15,7 miljoen euro subsidie verleend. In totaal is er 50 miljoen euro beschikbaar en zijn er nog aanvragen voor circa 23 miljoen projectvolume in behandeling. Daarmee is er nog ruim 11 miljoen euro beschikbaar.

Hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen zijn de volgende niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische (lucht), geothermische (bodem), hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

De regeling Hernieuwbare Energie richt zich met name op ontwikkeling en demonstratie, Technology Readiness Level (TRL) 6 tot en met 8, maar projecten gericht op TRL 4 of 5 worden niet uitgesloten. Binnen de regeling Hernieuwbare Energie kunnen specifiek projecten passen die:

  1. de productie van hernieuwbare energie voor enig kalenderjaar goedkoper maken via technieken zoals genoemd in de regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie (de SDE+ aanwijsregeling), hierna: SDE+ technieken
  2. de opwekking en opslag van duurzame energie combineren
  3. de opwekking en slimme regeling (smart grids) van duurzame energie combineren op decentraal niveau
  4. duurzame energie-opties betreffen die niet in de SDE+ zitten én waarop additionele productie haalbaar kan zijn door innovatie. Dit betreft de opties zonnewarmte, kleinschalige (<15 kilowattpiek) of niet aan het net gekoppelde zonnestroomsystemen, ondiepe bodemenergie (<500 meter) en buitenluchtwarmte (de laatste 2 gebruiken warmtepompen als techniek).
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten