logo
wvhj2023
(foto: NVDE)
(foto: NVDE)
15 februari 2017

Holland Solar en NVDE pleiten voor ‘nieuwe’ salderingsregeling met terugverdientijd van 7 jaar voor zonnepanelen (update)

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie en Holland Solar pleiten voor een ‘nieuwe’ salderingsregeling met terugverdientijd van 7 jaar voor zonnepanelen.

De NVDE heeft samen met Holland Solar, Energie Nederland en Netbeheer Nederland het initiatief genomen voor een voorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel. De NVDE stelt voor dat mensen vanaf 2020 een vergoeding krijgen voor de energie die ze aan het net leveren. Die vergoeding is zo hoog dat de terugverdientijd 7 jaar blijft. Over de stroom die men direct zelf gebruikt, betaalt men geen belasting.

Het sectorvoorstel kent de volgende 7 pijlers:

  1. Er komt een nieuwe regeling voor kleinverbruikers, ter opvolging van het salderen, met als uitgangspunt dat de terugverdientijd gemiddeld 7 jaar blijft.
  2. De stimuleringsmaatregel wordt zo vorm gegeven dat de ondergrens van de terugverdientijd 5 jaar is, gegeven de meest ideale situatie (ligging, oriëntatie, schaduw). Op deze wijze is de stimuleringsregeling van zonnepanelen begrensd en is er zekerheid voor de markt
  3. De zonnestroom die men zelf direct gebruikt, blijft uiteraard geheel belastingvrij. Er komt daarnaast een vergoeding voor de geleverde zonnestroom die men niet direct zelf gebruikt. Deze premie of belastingkorting kan geleidelijk omlaag omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden. De hoogte van de premie wordt bij de start van het nieuwe systeem voor 7 jaar vastgelegd. Elk jaar wordt daar er 1 jaar aan toegevoegd, zodat men steeds 7 jaar vooruit kan kijken. De regeling wordt verder tot tenminste tot 2030 vastgelegd.
  4. Het terugleveringstarief elektriciteit wordt marktconform. Dit biedt leveranciers de mogelijkheid om eigen proposities te ontwikkelen voor levering aan en teruglevering van klanten.
  5. Een elektriciteitsmeter die de levering en de teruglevering apart registreert, wordt verplicht. Hiermee wordt rechtsongelijkheid voorkomen en de ferrarismeter wordt hiermee uitgefaseerd.
  6. De administratieve afhandeling vindt plaats bij de energieleverancier. Hiervoor worden randvoorwaarden afgesproken in verband met de uitvoerbaarheid.
  7. Uitganspunt is dat deze regeling vergelijkbaar aantrekkelijk is voor verhuurders, op maat gemaakt voor die specifieke situatie.

‘Met dit voorstel zorgen we voor een fluwelen overgang zonder schokeffecten bij consumenten of in de markt. Door de dalende prijzen en grotere opbrengst van panelen kan die vergoeding geleidelijk omlaag en blijven de kosten voor de schatkist proportioneel’, duidt NVDE-directeur Olof van der Gaag. ‘Zo ontstaat er ook een markt voor oplossingen die dat stimuleren, bijvoorbeeld thuisbatterijen of slimme technieken waarmee de wasmachine gaat draaien als de zon schijnt.’

Van der Gaag vervolgt: ‘De kern van de huidige salderingsregeling is dat die zorgt voor een goede deal voor consumenten. De terugverdientijd van de investering is veruit de belangrijkste overweging voor consumenten concludeert PwC in de recente evaluatie (red. Minister Kamp stuurde de Tweede Kamer in januari het evaluatierapport ‘De historische impact van salderen’ van PwC). Die terugverdientijd is snel gedaald tot gemiddeld ongeveer 7 jaar.’

De partijen achter het voorstel vinden dus dat die goede deal behouden moet blijven, tenminste tot 2030. Van der Gaag: ‘Wij pleiten voor een nieuwe regeling met een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar. Omdat zonnepanelen rap goedkoper en productiever worden, kun je die 7 jaar vasthouden en tegelijkertijd iets veranderen. Daar is ook reden voor. Wij zien namelijk graag dat mensen een groter deel van hun stroom zelf gebruiken, dat wordt nu niet gestimuleerd. De bijdrage aan de transitie is het grootst bij zelfgebruik. Het benutten van het elektriciteitsnet is uiteindelijk ook niet gratis. Bovendien willen we maatschappelijke middelen zo eerlijk mogelijk inzetten voor alle duurzame technieken. Waarom zou de financiële ondersteuning voor zonnepanelen vele malen hoger zijn dan voor bijvoorbeeld zonneboilers?’

‘Ook de kosten verdienen aandacht’, vervolgt Van der Gaag. ‘Vorig jaar kostte het salderen de schatkist 80 miljoen euro maar dat loopt snel op. Het is zonde om meer financieel voordeel te geven dan nodig. Bij meeste duurzame energietechnieken daalt de subsidie als de kosten dalen – bij het salderen niet. Wij willen overheidsmiddelen slim en efficiënt benutten om ons doel te bereiken: binnen 1 generatie 100 procent duurzame energie in Nederland.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten