Solar Magazine - Kamp stuurt Tweede Kamer brief met bevindingen Energiedialoog
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Kamp stuurt Tweede Kamer brief met bevindingen Energiedialoog
(foto: Rijksoverheid)

Kamp stuurt Tweede Kamer brief met bevindingen Energiedialoog

Minister Kamp van Economische heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met zijn bevindingen naar aanleiding van de Energiedialoog die in het lopende kalenderjaar heeft plaatsgevonden.

Minister Kamp kondigde de komst van de bevindingenbrief over de Energiedialoog begin oktober al aan. De energiedialoog is georganiseerd vanuit een interdepartementaal projectteam van de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gedurende de 3 maanden dat de dialoog heeft plaatsgevonden zijn 144 bijeenkomsten georganiseerd door 86 verschillende organisaties, waarvan 62 maatschappelijke en private organisaties en bedrijven en 24 overheidsorganisaties. Kamp meldt dat meer dan 3.000 mensen op deze bijeenkomsten met elkaar het gesprek zijn aangegaan.

Twynstra Gudde is gevraagd om alle verslagen die van de bijeenkomsten zijn gemaakt met een objectieve blik samen te vatten. Kamp schrijft: ‘De energiedialoog heeft een veelheid en een rijkheid aan ideeën en initiatieven opgeleverd. In de bijeenkomsten zijn mensen in discussie gegaan over nut en noodzaak van maatregelen. Daarnaast hebben de vele gesprekken geleid tot concrete vervolgacties tussen deelnemers. Hierbij kan gedacht worden aan initiatieven op

het vlak van financiering van de transitie, de ontwikkeling van wind op zee en het verder ontwikkelen van regionale energiestrategieën.’

De energiedialoog heeft volgens Kamp ‘een impuls gegeven om het maatschappelijk eigenaarschap van de energietransitie te verbreden’. ‘Ik heb grote waardering voor de brede betrokkenheid van zoveel organisaties, overheden, burgers en bedrijfsleven. Belangrijkste observatie is dat de dialoog een veelheid en rijkheid aan ideeën en initiatieven heeft losgemaakt in de samenleving. De energiedialoog levert daarmee belangrijke inbreng voor de

Energieagenda, die in het najaar wordt gepubliceerd en waarin de ambities en de maatregelen voor de periode na 2023 worden beschreven. Ondertussen worden de gesprekken tussen en met overheden, bedrijfsleven, organisaties en burgers voortgezet. De dialoog vormt zo een belangrijke basis voor een brede maatschappelijke betrokkenheid. De vele ideeën die zijn geopperd en initiatieven die in het kader van de dialoog zijn gelanceerd geven hier blijk van.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
SMA zoekt:

Technisch Trainer Nederland

Fulltime (40 uur) - Nederland
Eigenenergie.net zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!