Solar Magazine - Nationaal Actieplan Zonnestroom stelt target bij tot 10 gigawatt zon-pv in 2023
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nationaal Actieplan Zonnestroom stelt target bij tot 10 gigawatt zon-pv in 2023

Nationaal Actieplan Zonnestroom stelt target bij tot 10 gigawatt zon-pv in 2023

Het Nationaal Actieplan Zonnestroom heeft haar ambitie bijgesteld. In plaats van 4 gigawattpiek in 2020 kan volgens de initiatiefnemers in 2023 10 gigawattpiek pv-vermogen in Nederland opgesteld staan.

Met 10 gigawattpiek zou in 2023 7 procent van de totale elektriciteitsvraag afkomstig zijn van zonnestroom, goed voor 15 procent van de hernieuwbare elektriciteit in 2023.

Het NAZ is een samenwerkingsverband onder leiding van DNV GL met onder meer Holland Solar, Netbeheer Nederland en stichting Monitoring Zonnestroom als deelnemers. Het initiatief zet zich sinds 2011 in om maatschappelijke barrières voor zonne-energie in kaart te brengen en weg te nemen.

Het NAZ hanteert in het geupdatet actieplan een hoog en laag groeiscenario en baseert zich hierbij op een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en DNV GL naar het potentieel voor de opwekking van zonnestroom op de daken van woningen en utiliteitsgebouwen in Nederland. Volgens deze studie blijkt het huidige dakpotentieel ongeveer 70 gigawattpiek te zijn op basis van de huidige technologie (‘Groeiscenario Laag’). Indien technologieverbeteringen en het potentieel buiten de bebouwde kom wordt meegenomen stijgt dit potentieel voor zonnestroom naar 150 gigawattpiek (‘Groeiscenario Hoog’).

Om de doelen te bereiken pleit het Nationaal Actieplan Zonnestroom (NAZ) voor ‘een passende regeling voor bezitters van zonnestroomsystemen, dit om hen zekerheid te bieden en innovaties te stimuleren voor eigen gebruik van opgewekte elektriciteit’. Door het succes van zonnestroom in de afgelopen jaren, was volgens het NAZ actualisering noodzakelijk. Belangrijke drijvende kracht achter de versnelde groei is de salderingsregeling, die in ieder geval tot 2020 wordt gegarandeerd.

In het NAZ zijn 20 acties geformuleerd. Een van de acties waar momenteel aangewerkt wordt, is de toekomst van salderen. Het actieplan hierover: ‘Consumenten weten dat de overheid salderen maar tot 2020 garandeert. Dit brengt onzekerheid en bedrijven merken dit nu al in de markt. Actiepunt: de overheid komt in samenspraak met de zonnestroomsector tot een geschikte overgangsregeling die zekerheid biedt voor bestaande en nieuwe bezitters van zonne-stroomsystemen. Gewenst resultaat: Door het wegnemen van de onzekerheid over salderen zal de groei van zonnestroom bij particulieren niet stagneren.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Wattkraft Benelux zoekt:

Senior Business Developer Energy Storage Solutions

32-40 uur - Utrecht
Kremer Techniek zoekt:

PV Monteur

Fulltime (40 uur) - ‘s-Heerenberg
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!