logo
wvhj2023
hero-image
12 oktober 2015

Kamp: in 2016 nieuwe subsidieregeling voor zonneboilers en SDE+-budget van 8 miljard euro

Minister Kamp meldt naar aanleiding van de publicatie van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015 dat er in 2016 een nieuwe subsidieregeling voor zonneboilers komt en het SDE+-budget 8 miljard euro wordt.

In de NEV wordt ook genoemd dat het aandeel hernieuwbare energie in 2020 uit zou kunnen komen op 11,9 procent. Dit percentage wijkt af van het eerder genoemde aandeel hernieuwbare energie van 12,4 procent in 2020, volgens Kamp door het gebruik van een andere rekenmethode. In de NEV 2015 wordt de verwachting geuit dat het doel van 16 procent hernieuwbare energie in 2023 wel gerealiseerd kan worden.

Kamp meldt het volgende: 'Veel hernieuwbare energietechnieken zijn bovendien de afgelopen jaren verder doorontwikkeld, waardoor kostenreducties behaald zijn. Zo is de kostprijs van zon-pv sinds 2009 met maar liefst 70 procent gedaald. Dit is goed nieuws, want deze projecten zijn nodig om de sprint richting 2020 in te zetten. Nu is het zaak om vaart te maken en de uitrol te versnellen. Die noodzaak om te versnellen komt ook tot uiting in het budget dat ik in 2016 beschikbaar zal stellen voor de SDE+.'

Kamp verhoogt het SDE+-budget naar 8 miljard euro. 'De meest significante wijziging is het openstellen van twee rondes in plaats van één ronde voor het gehele budget. De eerste ronde zal in maart zijn en hiervoor zal ik een budget openstellen van 4 miljard euro. In september zal vervolgens een tweede ronde volgen met een vergelijkbaar bedrag.'

Verder gaat Kamp per 1 januari 2016 een nieuwe subsidieregeling open te stellen voor kleinschalige hernieuwbare warmteopties. 'Dit zijn opties zoals zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. ... Ik vind het van groot belang dat we ook het potentieel van deze kleinschalige opties ten volle benutten. Met deze regeling is de verwachting dat relatief goedkoop een potentieel van 16 petajoule ontsloten kan worden. Ik ben op dit moment met de sector in gesprek om te komen tot succesvolle vormgeving van deze regeling. De regeling geldt voor een periode van 5 jaar, met als doel dat deze opties uiteindelijk zonder ondersteuning kunnen concurreren met fossiele alternatieven. Ik zal het beschikbare budget van deze regeling jaarlijks in samenhang met de SDE+ vaststellen. In 2016 stel ik 70 miljoen euro beschikbaar.'

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten