logo
wvhj2023
© FLASC
© FLASC
6 juli 2024

FLASC brengt grootschalige hydropneumatische energieopslag naar zee

Welke innovatieve start-ups en scale-ups gaan het verschil maken in de energietransitie? Solar Magazine sprak met Daniel Buhagiar van FLASC, dat wereldleider wil worden in grootschalige offshore-energieopslag.

Waar ontstond het idee voor jullie technologie?
‘Aan de Universiteit van Malta. Ik studeerde er mechanische engineering. Toen ik aan mijn promotie (PhD) begon, wilde ik iets met hydraulische krachtoverbrenging doen. Mijn begeleider, professor Tonio Sant, zei: “Laten we een echt probleem aanpakken met een innovatieve oplossing”. Zo kwam ik uit bij energieopslag ten behoeve van stabiele energielevering aan het stroomnet. Dat was niet nieuw, op land in ieder geval. Op zee was dat echter een geheel ander verhaal.’

Bij offshorewindparken?
‘Met het vorderen van de energietransitie wordt de mismatch tussen het aanbod van en de vraag naar hernieuwbare energie steeds groter. Door het opslaan van energie op locatie kunnen offshore- windparken de nodige flexibiliteit leveren. Met ons opslagsysteem kunnen ze hun output met 10 tot 20 procent verhogen.’

Wanneer ontstond FLASC?
‘Aan het einde van mijn PhD-onderzoek kregen we funding van de Maltese overheid om een systeem te bouwen. We kwamen tot proof of concept. FLASC werd officieel opgericht in 2019. Als standplaats kozen we voor Delft, onder meer vanwege het goede klimaat voor start-ups en omdat het dicht bij de Noordzee ligt.’

Hoe ziet jullie technologie eruit?
‘Die is gebaseerd op een geavanceerd, hydropneumatisch compressieconcept. Overtollige stroom wordt gebruikt om lucht samen te persen met gebruik van een vloeistof die in een gesloten kamer wordt gepompt. Door dat proces om te draaien, wordt de opgeslagen energie weer omgezet in elektriciteit wanneer daar behoefte aan is. Het is dus in de basis simpele technologie, dat is een van de voordelen.’

Hoe uniek is dit?
‘Er zijn systemen op land die energie opslaan door middel van het samenpersen van lucht. Wij doen dit echter als enige op zee, of liever gezegd op de bodem van de zee. Zo maken we gebruik van de natuurlijke koeling van het water, dat bijdraagt aan een zeer hoge efficiency – die is zo’n 70 tot 75 procent ten opzichte van 60 tot 65 procent van die systemen op land. We werken met een modulair systeem dat opgeschaald kan worden naar een capaciteit van honderden megawattuur, afhankelijk van wat nodig is voor een project.’

Een batterij is efficiënter.
‘Dat klopt. Maar een batterij op zee plaatsen brengt grote uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van veiligheid. Bovendien nemen de kosten van een batterij lineair toe met het vergroten van de capaciteit. Ga je bijvoorbeeld van 10 naar 20 megawattuur dan verdubbelt de prijs. Bij ons systeem is dat geenszins het geval. In feite is er alleen een langere stalen opslagpijp nodig, de kosten voor het vergroten van de capaciteit zijn marginaal.’

Waar staan jullie op dit moment?
‘We ronden momenteel een pilot af in Griekenland, een onderdeel van een Horizon Europe-project dat wordt uitgevoerd door de Universiteit van Malta. Onze belangrijkste componenten zijn al succesvol getest. De volgende stap is kwalificatie van onze technologie; validatie door een organisatie zoals DNV die al een verklaring van haalbaarheid afgaf. Dan kunnen we beginnen met de commerciële uitrol. In 2026 moeten onze eerste producten zijn verkocht.’

Gaat dat lukken?
‘Er is heel veel interesse vanuit de markt. De businesscases van windparken staan in toenemende mate onder druk vanwege steeds vaker voorkomende negatieve stroomprijzen en toegenomen kosten. Het realiseren van projecten wordt steeds lastiger. Wij bieden in dit kader een heel mooie oplossing en zijn in gesprek met vele partijen, bijvoorbeeld met het oog op de tender in 2025 voor IJmuiden Gamma en Nederwiek I waarbij ook opslag wordt vereist.’

Jullie zijn in staat voldoende op te schalen?
‘FLASC is geen kapitaalintensief bedrijf. De focus ligt vooralsnog op technologieontwikkeling. We werken nu met 6 mensen. Maar er staan vacatures open en we zijn momenteel op zoek naar een productielocatie in de haven van Rotterdam waar we een systeem kunnen bouwen. Onze funding komt onder andere vanuit de European Innovation Council (EIC) Accelerator. Als we naar grootschalige productie gaan, zullen we additioneel kapitaal ophalen.’

FLASC is dit jaar finalist van The European Inventors Award (EIA) van de European Patent Office (EPO). Wat betekent dat voor jullie?
‘We willen een wereldleider worden in grootschalige offshore-energieopslag. Onze nominatie voor de EIA is een bevestiging dat onze technologie van grote strategische waarde is voor het verder brengen van de energietransitie, en dat is waarvoor we het doen. Die zorgt bovendien voor meer zichtbaarheid, bijvoorbeeld onder investeerders. Daarnaast maakt die plaats in de finale ons gewoonweg trots, niet alleen als uitvinders, maar ook omdat die laat zien dat ook een klein eilandje in de Middellandse Zee heel waardevolle innovaties kan voortbrengen.’

Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten